Το Επαρχείο Ικαρίας – Φούρνων για τις περιφράξεις γηπέδων κοντά σε ακτές

ΠΡΟΣ :  
1. Κτηματική Υπ. Σάμου        
2. Τμήμα Δόμησης Δήμου Ικαρίας
ΚΟΙΝ : Α.Τ. Αγ. Κηρύκου Ικαρίας
Περιφράξεις γηπέδων κοντά σε ακτές

Το ΠΔ – 236/84 ορίζει το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο επιτρέπονται οι κατ’ εξαίρεση περιφράξεις σε ζώνη πλάτους 500 μ από την ακτή.

Ανάμεσα στα άλλα αναφέρεται ότι «οι περιφράξεις πρέπει να τοποθετούνται 50 μέτρα από τη γραμμή αιγιαλού» και «σε περίπτωση που το πρόσωπο του γηπέδου το παράλληλο προς την ακτή είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 300 μέτρα, επιβάλλεται σε κάθε τμήμα γηπέδου που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 300 μ να διακόπτεται η περίφραξη και να αφήνεται απερίφρακτο τμήμα του γηπέδου κάθετο προς την ακτή , πλάτους τουλάχιστον 3 μέτρα».

Ακόμα σημειώνεται ότι «για οποιοδήποτε είδος περίφραξης απαιτείται άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία , μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για τη χρήση του γηπέδου φορέα, …»

Επειδή στο οδικό τμήμα Αγ. Κηρύκου – Αεροδρόμιο (κυρίως αλλά και αλλού) παρατηρείται πλήθος περιφράξεων γηπέδων πλησίον της ακτής , ενώ και αρκετοί πολίτες καταθέτουν τις διαμαρτυρίες τους για την προσβασιμότητα των ακτών, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας όσον αφορά τη νομιμότητα αυτών των περιφράξεων.

Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Κ ΦΟΥΡΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΜΦΙΛΗΣ

ikariastore banner