Ενημέρωση προς κτηνοτρόφους

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Σάμου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους:

➢ Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που έχουν σταυλική εγκατάσταση και λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης θα πρέπει σύμφωνα με τον ν. 4056/2012 (Α΄52) εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (12 Μαρτίου 2012), να νομιμοποιηθούν λαμβάνοντας την άδεια εγκατάστασης.

➢ Οι  νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που δεν έχουν κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης (το ζωικό κεφάλαιο σταυλίζεται για πρώτη φορά ή μετά από μεταστέγαση) για να πάρουν κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης πρέπει πρώτα να λάβουν την άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4056/2012 (Α΄52).

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι της ΠΕ Σάμου & Ικαρίας, να προσέλθουν στην Υπηρεσία προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλουν την σχετική αίτηση, συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 

ikariastore banner