Ενημέρωση από την Αντιπεριφέρεια Σάμου

Η Αντιπεριφέρεια Σάμου μας ενημερώνει:

Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδος ολοκληρώθηκαν οι θαλάσσιες γεωτρήσεις με πλωτά μέσα, στo θαλάσσιο χώρο του αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Κωνσταντίνου και του αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Παρασκευής Βαθέος. Η δαπάνη μετακίνησης των πλωτών φορτηγίδων, καθώς και οι μελέτες για τα αλιευτικά καταφύγια των νησιών μας, χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

Εντός του τρέχοντα μήνα έχει προγραμματιστεί η εκβάθυνση στην είσοδο του αλιευτικού καταφυγίου στο Καρκινάγρι της Ικαρίας.

Πέραν όμως των έργων και μελετών, μας έχουν απασχολήσει οι παράκτιες πρακτικές αλιείας, στα αλιευτικά πεδία των θαλασσών μας.

Σας κοινοποιούμε τις απόψεις μας όπως τις διατυπώσαμε στις 16-09-2013 στην κ. Δαμανάκη, Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.      
 
ΘΕΜΑ:  «Παράνομη παράκτια αλιεία από τουρκικά αλιευτικά σκάφη».

Αξιότιμη κα Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και αλιείας,Για άλλη μία φορά, την τρέχουσα χρονική περίοδο, αλιευτικά σκάφη τουρκικού νηολογίου, προβαίνουν σε παράνομη αλιεία εντός των εθνικών χωρικών υδάτων, πλησίον των ακτογραμμών της νήσου Σάμου. Το ζήτημα έχει αναστατώσει τους ντόπιους αλιείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, πολιτικούς σχηματισμούς και έχει δημοσιοποιηθεί σε όλα τα τοπικά μέσα επικοινωνίας της Σάμου.

Το σπουδαιότερο όμως όλων, είναι το γεγονός ότι, τα συγκεκριμένα αλιευτικά σκάφη  κατά παράβαση των θεσμοθετημένων κανόνων και  κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνουν χρήση απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων και πρακτικών, όπως την χρήση συρόμενων εργαλείων (διχτυών τράτας) κοντά στην ακτή, λόγω της μη ύπαρξης απαγορευτικών νόμων στη γειτονική χώρα.

Υπάρχει πλήθος αναφορών ότι, η Τουρκία θα εξαντλήσει τα ιχθυαποθέματα στο εγγύς μέλλον, αν η κυβέρνηση της δεν λάβει μέτρα σχετικά με τον έλεγχο της αλιείας και τα οποία θα αφορούν τον τρόπο, τις περιοχές και τις εποχές που ασκείτε αυτή, από τους αλιείς της.

Στην έκθεση S2010DCO660 –SEC(2010)1327 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν γίνεται καμία αναφορά ως προς την αλιεία και τις πρακτικές της γείτονας χώρας.

Πάμπολλες  φορές κατά το παρελθόν η πρακτική αλιείας των τουρκικών αλιευτικών έχει παρατηρηθεί στα αλιευτικά πεδία της Σάμου. Επειδή θεωρούμε  ότι η ποσειδωνεία και η Μεσόγειος θάλασσα είναι κτήμα όλων των λαών, πέρα από τα επίσημα διαβήματα των καθ΄ ύλη αρμόδιων Ελληνικών Αρχών, σας παρακαλώ όπως δείξετε ιδιαίτερη προσοχή για την επίλυση του ζητήματος.

Σημείωση της σύνταξης
α) πρόταση προς τον δήμο Ικαρίας: με δεδομένο την μετακίνηση των πλωτών φορτηγίδων μήπως είναι εφικτό να γίνει μια παρέμβαση προστασίας της πηγής Λευκάδος;
Β) ερώτηση: Τα αλιευτικά σκάφη του Ελληνικού νηολογίου, κάνουν χρήση απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων και πρακτικών, όπως την χρήση συρόμενων εργαλείων (διχτυών τράτας) κοντά στην ακτή, ακόμα και με την ύπαρξη (ή μη) απαγορευτικών νόμων στην χώρα μας;