Ειδήσεις από το Επαρχείο Ικαρίας - Φούρνων (9/9/15)

Ξεκίνησε η χορτοκοπή του Επαρχιακού δικτύου για την καλύτερη και ασφαλή οδήγηση και φυσικά για λόγους πυρόσβεσης. Το συνεργείο θα καθαρίσει το Επαρχιακό δίκτυο περιφερειακά σε όλο το νησί και στη συνέχεια θα καθαρίσει το Επαρχιακό δίκτυο προς Αεροδρόμιο, εντός των οικισμών Μαυρικάτο και Κιόνιο (Νέγια) και στο οδικό τμήμα του Λακώνα που οδηγεί στον Κουντουμά. Άμεσα είναι ορατή η διαφορά στο Επαρχιακό δίκτυο μετά από την παρέμβαση του συνεργείου.

Σήμερα ξεκινήσαμε την αποκατάσταση επί του οδικού τμήματος, την κατακρήμνιση τμήματος του Επαρχιακού δικτύου στην περιοχή «κακοπέρατος» προς Ξυλοσύρτη.

Είναι ένα έργο που από την πρώτη στιγμή η Περιφέρεια και το Επαρχείο εργαζόταν για να βρεθεί άμεση λύση για την άρση της επικινδυνότητας. Το έργο είναι σε εξέλιξη και παρακαλούμε τους πολίτες και οδηγούς να δείξουν κατανόηση και προσοχή έως την περαίωση του έργου, που κατασκευάζεται με πολύ δυσκολία σ’ ένα ειδικά δύσκολο σημείο του συγκεκριμένου τμήματος του Επαρχιακού δικτύου και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες σήμανσης και να διέρχονται με χαμηλές ταχύτητες έως την περαίωση του συγκεκριμένου έργου.

Με μεγάλη ταχύτητα συνεχίζονται οι εργασίες στην κατασκευή της Μαρίνας Ικαρίας, είμαστε στο στάδιο τοποθέτησης ακρόποδων για την προστασία του λιμενικού έργου.               

Επαρχείο Ικαρίας - Φούρνων

ikariastore banner