Δημοπρατήθηκε το Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον Αγ. Κήρυκο Ικαρίας

Στις 22 του Οκτώβρη δημοπρατήθηκε και το Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον Αγ. Κηρυκο, με την εταιρία Αρχιμήδης Α.Ε. (είχε αναλάβει και την κατασκευή του Αεροδρομίου του νησιού μας) να δίνει 35% έκπτωση αλλά και πολλά εχέγγυα για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. Αναμένεται μέχρι το τέλος του 2013 να μπουν οι υπογραφές για τις συμβάσεις και να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Στην απόφαση ένταξης της πράξης του έργου στο Άξονα Προτεραιότητας"08-Αειφόρος Ανάπτυξη &Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Βορ. Αιγαίου" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", μεταξύ άλλων, σημειώνονται τα εξής στοιχεία:

«Το καταφύγιο τουριστικών σκαφών πρόκειται να διαμορφωθεί στην βόρεια πλευρά του υφιστάμενου λιμένα Αγίου Κηρύκου (ο οποίος βρίσκεται στην νότια πλευρά του βορειοανατολικού άκρου της νήσου Ικαρίας), και ειδικότερα μετά τον βόρειο μόλο αυτού.

Η περιοχή προσβάλλεται από μεγάλα κύματα από νοτιοδυτικές μέχρι και βορειοανατολικές διευθύνσεις. Ο βυθός στην περιοχή καλύπτεται από άμμο, κροκάλες αλλά και βράχια που έχουν καταπέσει από τις απότομες ακτές, ενώ η κλίση του βυθού είναι σχετικά έντονη. Επίσης στην περιοχή κατασκευής του λιμένα τουριστικών σκαφών, η ακτή είναι απότομη και βραχώδης.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η διαμόρφωση τουριστικού καταφυγίου σε επαφή και βόρεια του υφιστάμενου λιμένος Αγίου Κηρύκου.

Ο σκοπός επιτυγχάνεται με την κατασκευή προσήνεμου μόλου στην θέση «Μουσταφά» και την διαμόρφωση χερσαίου χώρου και λιμενολεκάνης. Η θέση κατασκευής του λιμένα, προστατεύεται από δυτικούς, βόρειους και μερικά από βορειοανατολικούς ανέμους από το ακρωτήριο Πριόνι.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:
Την κατασκευή προσήνεμου μόλου παράλληλα με την ακτή, συνολικού μήκους  252,80 μ. και σε βάθος μέχρι -8,00 μέτρα, ο οποίος θα έχει γενικά διεύθυνση από  νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά, με διαφορετικές κλίσεις. Το αρχικό τμήμα του  μόλου μήκους 85,20 μ. θα αρχίσει από τον Βόρειο Προβλήτα του λιμένα Αγίου  Κηρύκου και με κατεύθυνση βορειοανατολική θα προστατεύει την είσοδο στην  χερσαία ζώνη και μεγάλο μέρος του χερσαίου χώρου του τουριστικού καταφυγίου στην περιοχή της Παλιάς Σκάλας και του Διοικητηρίου και στο άκρο αυτού διαμορφώνεται ακρομόλιο μήκους 30,00 μ. με ημικυκλικό σχήμα και κατεύθυνση  προς βορρά, ώστε η είσοδος του λιμένα να προστατεύεται αποτελεσματικά από την  πνοή όλων των ανέμων. Το ακρομόλιο θα κατασκευασθεί με πρανές λιθορριπής,  ενδιάμεση στρώση από φυσικούς ογκόλιθους και θωράκιση από τεχνητοί ογκόλιθοι  τύπου ACCROPODE(ΑΚΡΟΠΟΔΑ) και από την ίσαλο γραμμή από τεχνικούς  ογκόλιθους τύπου ECOPODE.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 31.1 (μήνες)

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

Το έργο μαζί με το ΦΠΑ θα κοστίσει: 9,456,000 ευρώ»

ikariamag.gr

ikariastore banner