Δήλωση απογραφικών στοιχείων αιγοπροβάτων

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ της Π.Ε. Σάμου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους που εκτρέφουν αιγοπρόβατα ότι έχουν υποχρέωση να απογράψουν και να δηλώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο στην Κτηνιατρική Υπηρεσία για το έτος 2015.

Η ετήσια απογραφή των ζώων σύμφωνα με τη νομοθεσία γίνεται μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου  κάθε έτους και  εκτός των άλλων, συνδέεται με τις επιδοτήσεις.

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους ότι από φέτος η δήλωση των απογραφικών στοιχείων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
Α) Οι κτηνοτρόφοι, όπως και παλαιότερα, να προσκομίζουν το Μητρώο Αιγοπροβάτων πλήρως ενημερωμένο σε όλα τα μέρη του  και να παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου κατά  την υποβολή των απογραφικών στοιχείων της εκμετάλλευσής τους.
Β) Με την χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας που έχει δημιουργηθεί, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http//e-services.minagric.gr ακολουθώντας κατά βήμα τις οδηγίες που διατίθενται ανηρτημένες εκεί. Ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να εκτυπώσει τη σχετική βεβαίωση και να την επισυνάψει στο μητρώο της εκμετάλλευσης, το οποίο θα πρέπει επίσης να ενημερωθεί για την πραγματοποιούμενη απογραφή. Στην περίπτωση της ψηφιακής υποβολής δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του κτηνοτρόφου στην Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται στην Κτηνιατρική Υπηρεσία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τμήμα Κτηνιατρικής  Π.Ε. Σάμου: 22733 53463 & 53461 & 50440
Κτηνιατρικό Κέντρο Αγίου Κηρύκου 22750 22306

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ