Απένταξη έργων «Ψηφιακής Σύγκλισης» της Περιφέρειας Β.Αιγαίου από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το αριθμ. 151608/ΨΣ2432 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, απεντάσσονται από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, μεταξύ άλλων, τα εξής έργα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου:

Α) «Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», προϋπολογισμού 559.500 ευρώ. 

Β) «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασιών και υποθέσεων πολιτών», προϋπολογισμού 635.888 ευρώ.

Η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου στερεί τη δυνατότητα κάλυψης απομακρυσμένων περιοχών των νησιών μας με ψηφιακό σήμα, αξιοποιώντας πόρους του τρέχοντος Τομεακού Προγράμματος.

Το αρμόδιο Υπουργείο και η Digea οφείλουν να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου το σύνολο των κατοίκων των νησιών του Βορείου Αιγαίου να μπορεί να έχει πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα, όπως οι συνταγματικές αρχές επιτάσσουν.

Σχετική για το σκοπό αυτό επιστολή απέστειλε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου προς τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη.

ikariastore banner