Απάντηση πήρε ο Έπαρχος από την Δ/νση Φάσματος Τμήμα Εποπτείας Φάσματος σχετικά με το θέμα έλλειψης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος DIGEA στην Ικαρία και ιδιαίτερα στην έλλειψη σήματος στο χωριό Μαγγανίτη.

Επανέρχομαι με δεύτερη επιστολή μου στην υπηρεσία σας σχετικά με το θέμα της έλλειψης ψηφιακού σήματος της DIGEA στο νησί της Ικαρίας.

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το αριθμ. 151608/ΨΣ2432 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, απεντάσσονται από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, μεταξύ άλλων, τα εξής έργα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου:

Η Παράταξή μας πληροφορήθηκε από τα τοπικά μέσα ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξέδωσε δελτίο τύπου, δια του οποίου μας πληροφορεί ότι έχει κατατεθεί πρόταση με τίτλο «Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» συνολικού προϋπολογισμού 593.800 ευρώ, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013».

Απόρησα, όταν στις 31/1/2015 διάβασα εδώ, στο ikariamag την ανακοίνωση της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, η οποία ανέφερε ότι εγκρίθηκε στο σύνολό της, σχετική πρόταση της, για την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, το έργο «Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (αφορά περιοχές των νησιών μας που δεν καλύπτονται από το σήμα της Digea) συνολικού Προϋπολογισμού 559.500 ευρώ.

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του επίγειου ψηφιακού σήματος της DIGEA στην Ικαρία (6/02/2015), είμαστε αποδέκτες έντονων διαμαρτυριών από πολίτες, λόγω αδυναμίας λήψης σήματος -«λευκές περιοχές», όπως τις ονομάζει η DIGEA- σε μέρος των γεωγραφικών περιοχών του νησιού μας. Δεν καλύπτονται οι περιοχές στο Καραβόσταμο, Άγιο Πολύκαρπο, Χριστό Ραχών, Γιαλισκάρι, Αυλάκι και Μεσαριά ακόμα και σε περιοχές του Αγίου Κηρύκου.

ikariastore banner