Αναγκαία η αναβάθμιση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων Ικαρίας

ΑΙΤΗΜΑ  - YΠOMNHMA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΦ ΙΚΑΡΙΑΣ

Έχουν περάσει δύο μήνες από τότε που έκλεισε η ΔΟΥ της Ικαρίας και  οι φορολογούμενοι του ακριτικού νησιού «εξυπηρετούνται» από το ΓΕΦ.

Στο ΓΕΦ υπηρετούν 2 εφοριακοί υπάλληλοι, και προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τους 4.500 φορολογούμενους της Επαρχίας Ικαρίας και Φούρνων, μέσα σε ένα ασαφές πλαίσιο λειτουργίας, χωρίς αρμοδιότητες και χωρίς ουσιαστικά «μέσα». 

Η εξυπηρέτηση αυτή συνίσταται στην πληρωμή ενός μικρού αριθμού φορολογικών υποχρεώσεων, στην έκδοση κλειδαρίθμων καθώς και σε κάποιες εργασίες Μητρώου. Από τις εργασίες που διεκπεραιώνονται γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι οι 2.400 επιτηδευματίες των νησιών της Επαρχίας δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το ΓΕΦ. Απλά φορολογικά θέματα ρουτίνας, όπως η θεώρηση φορολογικών στοιχείων (Δελτίου Αποστολής ή Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών), η επέκταση δραστηριοτήτων ή η έναρξη και παύση εργασιών φυσικών και νομικών προσώπων υποχρεώνει τους ενδιαφερόμενους να υπόκεινται στη δοκιμασία ενός πολυδάπανου και κουραστικού ταξιδιού προς τη Σάμο, του οποίου δεν μπορεί ο ταλαιπωρούμενος φορολογούμενος να γνωρίζει καν τη διάρκειά του, μια και αυτή εξαρτάται από την έκβαση των υποθέσεών του τη συγκοινωνία και τις καιρικές συνθήκες. Οι υπηρεσίες στις οποίες μέχρι χθες είχαν πρόσβαση δωρεάν οι φορολογούμενοι τώρα πια κοστίζουν πολύ ακριβά.

Η αποτίμηση λοιπόν των πρώτων 60 ημερών από την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΦ είναι απίστευτη ταλαιπωρία των συναλλασσόμενων, μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, απώλεια πολύτιμου δημιουργικού χρόνου και, λόγω των παραπάνω, συνεχής αναβολή των εργασιών  που πρέπει να κάνουν στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης. Όλα τα προηγούμενα συμβάλλουν στον οικονομικό μαρασμό μίας ούτως ή άλλως δοκιμαζόμενης τοπικής οικονομίας και έχουν οδηγήσει σε απόγνωση τους απλούς φορολογούμενους, αλλά κυρίως τους επιτηδευματίες του νησιού.

Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι δεν υπήρξε προετοιμασία και σαφές πλαίσιο αρμοδιοτήτων για την λειτουργία των ΓΕΦ, ενώ παραγνωρίστηκε τελείως η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου και δεν ελήφθη καθόλου υπόψη ο παράγοντας νησιώτης-άνθρωπος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες προσαρμογές και αναβαθμίσεις στη λειτουργία του ΓΕΦ με γνώμονα την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των νησιωτών φορολογούμενων και κατά συνέπεια την απρόσκοπτη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης στη νησιωτική Ελλάδα. Αυτές είναι:
Α) Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων με συγκεκριμένο πλαίσιο και με την παροχή από την πολιτεία των απαραίτητων μέσων και εργαλείων.
Β) Στελέχωση του Γραφείου με 2 ακόμα εργαζόμενους, για να μπορεί να γίνει πράξη η διεύρυνση.

Οι υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων, που δημιουργήθηκαν στη θέση των πρώην ΔΟΥ όταν αυτές έκλεισαν στα πλαίσια της προσαρμογής της χώρας στις μνημονιακές δεσμεύσεις, πρέπει να προσομοιάζουν με αυτές των ΔΟΥ β τάξης.

Ζητάμε τα ελάχιστα, για να μην είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Στον  καθημερινό αγώνα επιβίωσης που δίνουμε ως νησιώτες, σε μία περίοδο μάλιστα, που η κοινωνία δοκιμάζεται σκληρά, μην μας φέρνετε σε δυσχερέστερη θέση.

Ικαρία, 5/11/2013
Αυτόνομη Συσπείρωση Πολιτών Ικαρίας