Αίτηση για ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στον Άγιο Κήρυκο

Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων                            
1ου & 2ου Δημ. Σχολείων Αγ. Κηρύκου,                   
1ου & 2ου Νηπιαγωγείων Αγ. Κηρύκου       
                                    
ΠΡΟΣ : Δήμαρχο Ικαρίας
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

22 Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ  : Αίτηση για συζήτηση και λήψη απόφασης για ανέγερση νέου διδακτηρίου (Δημοτικού Σχολείου) στον Αγ. Κήρυκο.

Οι  Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου καθώς και των δύο Νηπιαγωγείων της Δημοτικής Ενότητας  Αγ. Κηρύκου, έχοντας υπόψη :  
• Την παλαιότητα και τα χρόνια προβλήματα των δύο Δημοτικών Σχολείων που λειτουργούν στην πόλη μας, καθώς και την αδυναμία επίλυσής τους.
• Την άμεση ανάγκη ανέγερσης νέου διδακτηρίου στον Άγιο Κήρυκο, ικανού να καλύψει τις σύγχρονες στεγαστικές ανάγκες των μαθητών της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης της περιοχής μας.
• Τις προσπάθειες που έχουν γίνει επί πολλά έτη για την εξεύρεση οικοπέδου.
• Τις ενέργειες που έχουν γίνει επί σειρά ετών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είτε θετικά είτε αρνητικά για το θέμα.
• Την έκθεση αναγκαιότητας για την ανέγερση νέου διδακτηρίου όπως αυτή διατυπώνεται στο από 24-9-2009 πρακτικό καταλληλότητας κι επιλογής χώρου για την ανέγερση του νέου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Κηρύκου που σας επισυνάπτουμε.
• Την οριστική απόφαση έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή «Βασιλάρικα» του Αγ. Κηρύκου για τον καθορισμό χώρου κτηρίων εκπαίδευσης , όπως διατυπώνεται στο σχετικό προεδρικό διάταγμα της 11ης Απριλίου 2012 το οποίο επισυνάπτουμε.
• Το γεγονός ότι από την 4η Μαϊου 2012, ημέρα δημοσίευσης του παραπάνω προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων – Αρ. Φύλλου 153), ημερομηνία που ορίζεται ως αρχή της ισχύος του, δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια προς την κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος.

Ζητάμε:
1. Να συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό συμβούλιο το θέμα της ανέγερσης νέου διδακτηρίου για τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Δ.Ε Αγίου Κηρύκου.
2. Να ενημερωθούμε για την πορεία των ενεργειών που έχουν ήδη γίνει.
3. Να ενημερωθούμε επίσημα για τις ενέργειες με τις οποίες η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει στην συνέχεια στην επίλυση του προβλήματος και το χρονοδιάγραμμα   αυτών.

Σας γνωρίζουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να μεταχειριστούμε κάθε νόμιμη διαδικασία προκειμένου να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση, ούτως ώστε να πετύχουμε καλύτερες συνθήκες μόρφωσης για τα παιδιά μας.

Εκ μέρους των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων