5μηνες θέσεις εργασίας στην Ικαρία μέσω ΟΑΕΔ

Άνοιξε το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τις πεντάμηνες θέσεις εργασίας στο Επαρχείο, στο Νοσοκομείο, στο Κέντρο Υγείας Ευδήλου και στο ΚΠΑ2 Αγίου Κηρύκου.

Πιο αναλυτικά για το Επαρχείο προκηρύχθηκαν οι εξής θέσεις:
• Δύο θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
• Δύο θέσεις ΔΕ Οικονομικού
• Μια θέση ΤΕ Ζωικής Παραγωγής
• Δύο θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
 
Για το Νοσοκομείο
• Μία θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
• Μία θέση ΤΕ Πληροφορικής
• Τρείς θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
• Έξι θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
• Μία θέση ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων

Για το Κέντρο Υγείας Ευδήλου
• Δύο θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
• Μία θέση ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Για το ΚΠΑ2 Αγίου Κηρύκου
• Μία θέση ΠΕ Οικονομικού
• Μία θέση ΤΕ Λογιστικού
• Μία θέση ΔΕ Πληροφορικής

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω του διαδικτύου και περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ΟΑΕΔ Αγίου Κηρύκου.

 

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr