Υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων

Η ηλεκτρονική σήμανση αιγοπροβάτων είναι υποχρεωτική για ζώα ανεξαρτήτου ηλικίας, γεννημένα μετά την 01/01/2010 που προορίζονται για εμπόριο ή προορίζονται για να διατηρηθούν στην εκμετάλλευση πέραν της ηλικίας των 12 μηνών.

Η σήμανση των αιγοπροβάτων αυτών πρέπει να γίνει ως την ηλικία των 6 μηνών.

Στα ζώα αυτά τοποθετείται ένας βώλος στο στομάχι και ένα ενώτιο στο αριστερό αυτί (ενώτιο τύπου 1,σχήμα Α ή Β με ατομικό αριθμό αντίστοιχο του βώλου).

Η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων δεν είναι υποχρεωτική για τα ζώα που γεννήθηκαν μέχρι τις 31/12/2009. Επίσης δε θα εφαρμόζεται σε ζώα γεννημένα μετά την 1/1/2010 που προορίζονται για σφαγή πριν την ηλικία των 12 μηνών. Στα τελευταία έως την ηλικία των 6 μηνών τοποθετείται μόνο ένα ενώτιο με τον κωδικό αριθμό της εκτροφής γέννησης.

Η τοποθέτηση των βώλων, ενωτίων, γίνεται με ευθύνη των κτηνοτρόφων.

Υποχρέωση των κτηνοτρόφων είναι η καταχώρηση των δεδομένων της ηλεκτρονικής αναγνώρισης που γίνεται σε ειδικό έντυπο το οποίο διατίθεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Νομού και θα πρέπει να επισυνάπτουν οι κτηνοτρόφοι στο βιβλίο-μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων που διατηρούν στις εκτροφές τους.

Με το μέτρο αυτό οι παραγωγοί-κτηνοτρόφοι της χώρας θα προστατευθούν από περιπτώσεις παράνομων πράξεων (κλοπές, ελληνοποιήσεως αιγοπρόβειου κρέατος κλπ.) και θα διασφαλίσουν το εισόδημα τους με τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας του κρέατος από τις Αρμόδιες Αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κτηνοτρόφοι  μπορούν  να απευθύνονται στις αρμόδιες Αρχές:

Κτηνιατρικό κέντρο Σάμου  Τηλ: 2273353463 (κ.Αργυρού)

Κτηνιατρικό κέντρο Καρλοβάσου Τηλ: 2273030648 (κ.Παριανόπουλος)

Κτηνιατρικό κέντρο Ικαρίας Τηλ: 2275022306 (κ. Θεοδωράκης)

ikariastore banner