Σύσκεψη για ΧΑΔΑ

Σύσκεψη για το κλείσιμο και το έργο αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)  είχε χθες Τετάρτη 26 Μαΐου, η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου, με τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ Λέσβου και Δήμαρχο Γέρας Σωτήρη Ζαμτράκη και τον Γενικό Διευθυντή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου Γιώργο Σπανέλλη.  Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο υπεύθυνος του  Υπουργείου Περιβάλλοντος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Βασίλης Λιόγκας, στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της ΠΕΧΩ και της ΤΥΔΚ. 

Στη ίδια σύσκεψη συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν το περιφερειακό σχέδιο διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), καθώς και άλλα θέματα λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
 

ikariastore banner