Στον «πάγο» η ανακύκλωση

Με επιστολή τους προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (προς το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων και προς την Υπουργό), οι τρεις δήμαρχοι της Ικαρίας διαμαρτύρονται σχετικά με τη μη υλοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης στο νησί επιρρίπτοντας ευθύνες στην ιδιωτική εταιρεία Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης).

Σύμφωνα με τους δημάρχους της Ικαρίας τίποτα δεν έχει προχωρήσει, παρά την από 18/2/2009 συμφωνία των τριών εμπλεκόμενων πλευρών (ΟΤΑ Ικαρίας - Ε.Ε.Α.Α - ΥΠΕΧΩΔΕ ) στο να αναλάβει η Ε.Ε.Α.Α τις δραστηριότητες ενημέρωσης και προβολής για το πρόγραμμα ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας στην Ικαρία, την παραχώρηση του απαιτούμενου εξοπλισμού, το κόστος της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων οικιακών αποβλήτων (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) στην Αθήνα και να συμβάλει οικονομικά στο λειτουργικό κόστος της ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας με το μοντέλο χρηματοδότησης (Κλιμακωτή οικονομική ενίσχυση στους ΟΤΑ Ικαρίας).

Οι υπογραφές των συμβάσεων δεν έχουν πραγματοποιηθεί, παρά του ότι οι Δήμοι της Ικαρίας έχουν ήδη από το περασμένο καλοκαίρι αρχίσει να συλλέγουν και ν’ αποθηκεύουν ανακυκλώσιμα υλικά (με δικά τους έξοδα), με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα χωρητικότητας.

Τα εμπόδια τεχνικής και νομικής φύσεως που η ΕΕΑΑ βάζει, σύμφωνα με του δημάρχους της Ικαρίας, παγώνουν μια κατάσταση που εγκυμονεί τον κίνδυνο εκτίναξης του λειτουργικού κόστους των υπηρεσιών καθαριότητας και καλούν επειγόντως τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου να ενεργήσει προκειμένου να υπογραφούν οι συμβάσεις.

Παράλληλα, επισημαίνουν σε επιστολή τους προς την Υπουργό ότι είναι αναγκαία η συμβολή της στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και την καλούν να επανεξετάσει το σχετικό σχέδιο νομού που στην πραγματικότητα από τη μία επιβαρύνει οικονομικά τους δήμους και από την άλλη ενισχύει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

ikariamag
photos: cogdogblog