Πρόσκληση για τους ΧΑΔΑ

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφίας Θεολογίτου υπεγράφη η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Η πρόσκληση απευθύνεται στους δήμους, στους Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦΟΣΔΑ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε  2.848.000 ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ ( Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, ενώ η υποβολή των προτάσεων ξεκινά στις 25 Μαΐου 2010
 

ikariastore banner