Πρόσκληση για τους Φορείς Διαχείρισης Απορριμάτων

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφίας Θεολογίτου υπεγράφη η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων. Η πρόσκληση απευθύνεται στους Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦΟΣΔΑ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και αφορούν είτε σταθερές είτε κινητές υποδομές. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε  3.766.835 ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ ( Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, ενώ η υποβολή των προτάσεων ξεκινά στις 18 Ιουνίου 2010.

Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου δήλωσε ότι: «Μια από τις βασικότερες μας επιλογές είναι η αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Προχωράμε στην χρήση σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων αξιοποιώντας πλήρως τα κονδύλια που προορίζονται για την χρηστή τους διαχείριση. Θεωρείται απαραίτητη η κατασκευή κινητών και σταθερών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος από στερεά και υγρά απόβλητα και την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων. Επίσης οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας για το οριστικό κλείσιμο και την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ».

ikariastore banner