Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ»: Εκκρεμεί η χρηματοδότηση

Τα παράπονα τους σχετικά με τη μη χρηματοδότηση του Ε.Π «ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ» έκαναν σε όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς οι Δήμαρχοι της Ικαρίας. Με επιστολή τους προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών Και Δικτύων, την ΚΕΔΚΕ, κ.ά., αναφέρουν ότι οι εσωτερικές συγκοινωνίες του νησιού -ενώ προβλεπόταν από την εγκύκλιο του προγράμματος να χρηματοδοτηθούν- στην πραγματικότητα έχουν τελικά καλυφθεί από οικονομικούς πόρους που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι Δήμαρχοι της Ικαρίας ζητούν στην επιστολή τους αυτή να γνωρίζουν τους λόγους στους οποίους οφείλεται η μέχρι σήμερα μη καταβολή των εγκεκριμένων πόρων για τους δήμους της Ικαρίας σχετικά με το πρόγραμμα. Παράλληλα, καλούν το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και την ΚΕΔΚΕ να προχωρήσουν  τόσο στην άμεση καταβολή των απαιτούμενων πόρων όσο και στην χρηματοδότηση της δεύτερης φάσης του Ε.Π «ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ», η οποία προβλέπονταν από την αρχική έγκριση του προγράμματος.

ikariamag
 

ikariastore banner