Εσωτερικές συγκοινωνίες Ικαρίας

Οι Δήμαρχοι της Ικαρίας υπενθυμίζουν παλαιότερη αναφορά τους για το ζήτημα της συγκοινωνίας, με αφορμή την ελεύθερη πτήση του Γ.Παλαβού.

Δια της παρούσης επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε για τις ιδιαιτερότητες της Επαρχίας, σχετικά με τις οδικές συγκοινωνίες.

Η Ικαρία είναι από τις λίγες περιοχές της χώρας όπου δεν υπήρχε ποτέ μέχρι σήμερα , δίκτυο συγκοινωνιών ούτε από κρατικό φορέα, ούτε από ΚΤΕΛ. Αυτή την έλλειψη προσπάθησε να καλύψει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τους πάροχους συγκοινωνιακού έργου (ιδιοκτήτες λεωφορείων με άδεια αγόνου γραμμής από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση), δια μέσου ενός διαδημοτικού φορέα συγκοινωνιών.

Η εν λόγω προσπάθεια δεν έτυχε ωστόσο καμίας ενίσχυσης από τα συναρμόδια Υπουργεία (2003- 2008 ) και κατέστη ανέφικτη.

Η προσπάθεια για τη δημιουργία στοιχειώδους δικτύου Δημοτικών συγκοινωνιών, συνεχίστηκε με την υπογραφή συμβάσεων ανάμεσα στους Δήμους και τους υπάρχοντες πάροχους συγκοινωνιακού έργου, με αυτή τη μορφή συνεργασίας παγιώθηκαν οι αναφερόμενες στην άδεια (αγόνου γραμμής) διαδρομές και επεκτάθηκαν τα δρομολόγια σε νέες περιοχές τόσο σε τακτικότητα όσο και χρονικά από το 2005-2009

Αυτή η μορφή συνεργασίας βέβαια επιβάρυνε τους ήδη προβληματικούς προϋπολογισμούς των Δήμων μας, και για αυτό τον λόγο είμαστε από τους δήμους που συνέβαλαν από την πρώτη στιγμή τόσο στην διεκδίκηση πόρων για την δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας,  όσο στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας επιχειρησιακού Προγράμματος  δημοτικής συγκοινωνίας « Πρόγραμμα Συν - Κοινωνία». Πρόγραμμα που θα χρηματοδοτούσε την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να ανταποκριθεί και σε αυτή τη (δια της πλαγίας οδού) μεταφερθείσα αρμοδιότητα.

Η εξέλιξη αυτής της προσπάθειας ήταν τον Αύγουστο του 2008 να ενημερωθούμε από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε  ότι εγκρίθηκε  η πρώτη φάση του Ε.Π «ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ», από το οποίο οι δήμοι τις Ικαρίας  έχουν εξασφαλίσει 147.000,00€. Με βάση αυτό έγινε προσπάθεια να σχεδιασθούν τα απαιτούμενα δρομολόγια δημοτικής και διαδημοτικής συγκοινωνίας ,  ωστόσο το ποσό για την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων διαδρομών προσέγγιζε τις 500.000,00€ περίπου ποσό απαγορευτικό και για τους προϋπολογισμούς των δήμων και για τις πιστώσεις του  Ε.Π «ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ» που αναλογούσαν  στους δήμους της Ικαρίας.

Συνεπώς προκύπτει ζήτημα διαρκούς διεκδίκησης και διάθεσης πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση του σχεδιασμού, έχοντας ως κριτήριο ότι οι συγκοινωνίες είναι δικαίωμα στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες έτσι ώστε ο στόχος της βελτίωσης του επιπέδου ζωής που πρέπει να υπηρετεί η Τ.Α να γίνεται πράξη καθημερινά.

Για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του Ε.Π «ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ» υποβάλαμε τον Οκτώβριο του 2008 στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε τις σχετικές αποφάσεις των τριών Δ.Σ και τις συμβάσεις με τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών και την διευκόλυνση των διαδικασιών, προτάθηκε στους λεωφορειούχους του νησιού να συστήσουν κοινοπραξία.  Αυτό κατέστη τελικά εφικτό και έχει πλέον συσταθεί η Ο.Ε ΤΡΟΧΟΣ  στην οποία συμμετέχει η πλειονότητα των λεωφορειούχων του Νησιού.

Το έργο της δημοτικής συγκοινωνίας με βάση την μετάθεση έναρξης της υλοποίησης του από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε (Αριθμ.Πρωτ : 5293- 16/10/08 ) άρχισε να υλοποιείται αρχικά σε ότι αφορά το διαδημοτικό σκέλος από τον Φεβρουάριο  του 2009 και από τον Μάιο του 2009 και στα επιμέρους δρομολόγια που αφορούσαν την δημοτική συγκοινωνία σε κάθε δήμο, αμβλύνοντας το πρόβλημα της συγκοινωνίας των δημοτικών διαμερισμάτων με της έδρες των δήμων, και την συγκοινωνία από το βόρειο τμήμα του νησιού στο νότιο τμήμα όπου βρίσκεται και το διοικητικό κέντρο του νησιού.    

Το μεγάλο πρόβλημα όμως που αντιμετωπίσαμε από την πρώτη στιγμή υλοποίησης του έργου ήταν η πληρωμή των συμβατικών υποχρεώσεων μας αφού οι εγκεκριμένες πιστώσεις για κάθε δήμο δεν εκταμιευόταν και δεν εκταμιεύονται μέχρι και σήμερα από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε σύμφωνα με τον σχεδιασμό βάσει του οποίου προχωρήσαμε στην υπογραφή των συμβάσεων.  

Μέχρι σήμερα από το συνολικό ποσό των 147.000,00€ έχουν εκταμιευθεί 15.000,00€ παρά του ότι έχουν εκδοθεί παραστατικά - σύμφωνα με της υποδείξεις της ΚΕΔΚΕ – για ποσά που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο του συμβατικού χρόνου που προβλέπονταν από την έναρξη του Ε.Π «ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ( Χρόνος υλοποίησης 1η Ιανουαρίου 2009  μέχρι 1η Μαρτίου του 2010 ).

Σύμφωνα με την 176η απόφαση του Δ.Σ της ΚΕΔΚΕ (Αριθμ. πρωτ.: 3393 - 24 Ιουλίου 2008) προβλέπονταν για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του προγράμματος (1/1/09-1/3/10)   χρηματοδότηση συνολικού ύψους 40.000.000,00 € ως εξής:

* Για το έτος 2008: 10.000.000,00 €, από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών.

* Για το έτος 2009:

* 8.000.000,00 €, από πόρους του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.

* 12.000.000,00 €, από τις οριζόντιες δράσεις του «ΘΗΣΕΑ».

* 10.000.000,00 €, από τα τέλη κυκλοφορίας που αποδίδονται στην Τ.Α.

Από τα ανωτέρω προκύπτει πως η χρηματοδότηση του Ε.Π «ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ» είχε εξασφαλισθεί από πόρους που ούτως η άλλως ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση  και διαχειρίζονται διάφοροι φορείς κάνοντας στην ουσία μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα , όπως χαρακτηριστικά λέει ο λαός μας. Συνεπώς δικαιούμαστε -πιστεύουμε- να γνωρίζουμε σε ποιους λόγους οφείλεται η μέχρι σήμερα μη καταβολή των εγκεκριμένων πόρων για τους δήμους της Ικαρίας .

Τέλος καλούμε το Υπουργείο υποδομών μεταφορών και δικτύων και την ΚΕΔΚΕ να προχωρήσουν  τόσο στην άμεση καταβολή των απαιτούμενων  πόρων όσο και στην χρηματοδότηση της δεύτερης φάσης του Ε.Π «ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ» όπως προβλέπονταν από την αρχική έγκριση του προγράμματος. Υλοποιώντας στην πράξη όσα αναφέρονται στην αρχική εγκύκλιο του προγράμματος (Από το 2007 ακόμα επί προεδρίας του κυρίου Πάρι Κουκουλόπουλου ) αν όντως εννοούσαν όσα έγραφαν τότε και αν όντως τους ενδιαφέρει να  «απαντήσουν στο πολυδιάστατο πρόβλημα  επικοινωνίας που υπάρχει στην περιφέρεια» όπως έλεγαν τότε .  

Γιατί αυτό μέχρι σήμερα - τουλάχιστον στην Ικαρία-  υποστηρίζεται μόνο από τους τρεις δήμους του νησιού και τους πάροχους του συγκοινωνιακού έργου που εδώ και αρκετούς μήνες τιμούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και της υπογραφές τους χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα .

Με ιδιαίτερη τιμή,
οι Δήμαρχοι της Ικαρίας