Ομιλία Βουλευτή Βαρδίκου για τα τα Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης

ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΑΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ Χ. ΒΑΡΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  με θέμα ημερήσιας διάταξης
τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση του Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (3η συνεδρίαση)
(Παρασκευή,  29 Σεπτεμβρίου 2011)


ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Είναι προς τη θετική κατεύθυνση οι ρυθμίσεις σας. Θέλω μόνο να πληροφορηθώ, εάν οι σκοποί που αναφέρονται στο άρθρο 12, των Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, καλύπτουν, όλα όσα σήμερα προσφέρει το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στα ΑΜΕΑ. Γιατί, αυτό το κενό διαπιστώνω.

Επαναλαμβάνω. Θέλω να πληροφορηθώ, εάν στο άρθρο 12 §1: «Σκοπός των Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης», αν αυτά τα οποία αναφέρονται και κυρίως, η συμβουλευτική υποστήριξη, η ενημέρωση των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους, η προ-επαγγελματική και η επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρίες, η λειτουργική τους αποκατάσταση κ.λπ., εάν αυτά όλα καλύπτουν τα σημερινά παρεχόμενα στα ΑΜΕΑ από τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. Γιατί, διαπιστώνεται και υπάρχει γι’ αυτό έκδηλη ανησυχία σε αυτούς τους ανθρώπους ότι το πέρασμα των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο νοσοκομείο, θα υποβαθμίσει αυτές τις υπηρεσίες σε αυτά τα άτομα.

Στο άρθρο 13 στην παρ. 3 δεν κατανοώ το: « στα Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης υπηρετούν γιατροί των ειδικοτήτων των αντίστοιχων τομέων του Νοσοκομείου».

Παρακάτω λέει ότι «οι γιατροί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, η οποία υπάγεται…..». Ψάχνω να βρω ποιο είναι το υποκείμενο γένους θηλυκού, στο οποίο αναφέρεται το «η οποία». Μήπως είναι «το οποίο» για να πηγαίνει στο «Κέντρο»; Αυτό είναι γραμματικό λάθος, άρα θα πρέπει να το διορθώσετε.

Θέλω να πω το εξής. Υπηρετούν σήμερα στα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ γιατροί που δεν έχουν καμία σχέση με την αποκατάσταση, όπως παιδίατροι. Αυτοί όταν περάσουν στο νοσοκομείο, θα έχουν τη δυνατότητα εφημεριών, θα είναι πλήρους απασχόλησης, θα αμείβονται όπως οι γιατροί του ΕΣΥ ή θα αμείβονται με τις σημερινές αμοιβές και θα τους ζητάμε περισσότερες υποχρεώσεις, αυτοί θα αρνούνται και θα έχουν δίκιο;

Επίσης, οι γιατροί των Προνοιακών Φορέων που καταργήθηκαν και ενσωματώθηκαν στο ΕΣΥ, όπως οι γιατροί του ΠΙΚΠΑ, δεν μπαίνουν μέσα στο σύστημα των εφημεριών των νοσοκομείων. Αυτό το λέω γιατί αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα στο νοσοκομείο της Σάμου που κράτησε ένα μήνα. Υπήρχαν δέκα διάφοροι κρατικοί παιδίατροι και δεν μπορούσαμε να βρούμε έναν να εφημερεύσει στο νοσοκομείο, γιατί ο καθένας είχε τη δική του άρνηση, καλυπτόταν από κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις και για ένα μήνα δεν καλύψαμε το νοσοκομείο. Το καλύψαμε τελικά με γιατρό που ήρθε από τη Μυτιλήνη.

Χαιρετίζω κάτι που μέχρι στιγμής πέρασε τελείως απαρατήρητο, για μας αποτελεί θέμα ζωής ή θανάτου. Είναι η χειρόγραφη προσθήκη στο άρθρο 28. Θέλω να ελπίζω ότι 99% θα λύσουμε, επιτέλους, το πρόβλημα με τους αγροτικούς ιατρούς. Το πρόβλημα: είτε να μην παρουσιάζονται γιατροί σε συγκεκριμένα ιατρεία είτε να μπερδεύεται το εκπαιδευτικό τρίμηνο με την θητεία τους, με αποτέλεσμα τα αγροτικά να μένουν κενά και να δημιουργούνται τα γνωστά επακόλουθα.

Να θυμίσω ότι θεσμοί που έγιναν για να εξυπηρετηθούν οι άγονες και οι νησιωτικές περιοχές έχουν καταστρατηγηθεί. Οι επίκουροι γιατροί ήταν για τις περιοχές αυτές, αλλά καταντήσαμε σήμερα να εξυπηρετούμε πιο πολύ την Αθήνα παρά τις άγονες και νησιωτικές περιοχές. Θα μπορούσαν σήμερα να εξυπηρετηθούν αυτές οι περιοχές με μια προσθήκη στο άρθρο 28. Γνωρίζετε ότι οι ειδικευόμενοι γιατροί που είναι στα νοσοκομεία μπορούν να έχουν μέχρι δύο παρατάσεις. Να υιοθετηθεί μια τρίτη παράταση μόνο για τα νοσοκομεία αυτά. Όχι στην Αθήνα, θα καταστρατηγηθεί πάλι το μέτρο, μόνο στις άγονες και νησιωτικές περιοχές, να είναι δυνατή η τρίτη παράταση ειδικευόμενων γιατρών.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Βαρδίκο, άμα γίνει τρίτη παράταση μετά μπορεί να χρειαστεί και τέταρτη.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ας γίνει η τρίτη παράταση μόνο για νησιώτικες και ορεινές περιοχές, γιατί έτσι θα καλύψουμε σημαντικές τρύπες.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μήπως θα πρέπει να δούμε κάτι άλλο…

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Εάν είχαμε τους επικουρικούς γιατρούς μόνο για τα νησιά και τις ορεινές περιοχές δεν θα είχαμε το πρόβλημα αυτό στα αγροτικά ιατρεία. Τους σκορπίσαμε, όμως, παντού και έτσι χάσαμε εμείς αυτό το πλεονέκτημα.

Από τον προηγούμενο Ιούνιο έθεσα τα θέματα των αγροτικών γιατρών στο νομό μου.  Κάποια καλύφθηκαν. Δεν είναι δυνατόν, όμως, ακόμα, στους Φούρνους και τον Μαραθόκαμπο να μην έχει πάει εδώ και μήνες αγροτικός γιατρός.

Επιτέλους, θέστε αυτές τις υπηρεσίες σε λειτουργία. Υπάρχει αίτημα γιατρού για «επί θητεία υπηρεσία» στον Μαραθόκαμπο, δεν ξέρω που υπάρχει το κόλλημα στην ιστορία αυτή. Θερμή παράκληση να τελειώνουμε, γιατί είναι τώρα 3 μήνες στο προσκήνιο και ασχολούμαστε καθημερινά. Σας ευχαριστώ.

ikariastore banner