Ενημέρωση καταναλωτών για ασφαλή κατανάλωση κρέατος κατά τις ημέρες του Πάσχα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
Σάμος   14/4/2011

Δεδομένου ότι κατά τις ημέρες του Πάσχα, σύμφωνα και  με τα έθιμα του τόπου μας, αυξάνεται η κατανάλωση κρέατος και ιδιαιτέρως αμνοεριφίων και παραπροϊόντων τους, αλλά και γενικότερα τροφίμων ζωικής προέλευσης, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή του καταναλωτικού κοινού σε θέματα που αφορούν την αγορά και την περαιτέρω διαχείριση του κρέατος.

Οι καταναλωτές θα πρέπει:
- Να προμηθεύονται κρέας μόνο από νομίμως λειτουργούντα καταστήματα (κρεοπωλεία) και όχι από άλλες ανεξέλεγκτες πηγές
- Να ελέγχουν την ύπαρξη σφραγίδων κτηνιατρικού ελέγχου πάνω στο κρέας και σε περίπτωση αγοράς τεμαχίου κρέατος,  να ελέγχουν την σφραγίδα στο σφάγιο από το οποίο το τεμάχιο αποκόπηκε.

 

Οι σφραγίδες  έχουν χρώμα λαμπρό κυανό για τα ελληνικά και κοινοτικά σφάγια και αναγράφουν
- τον κωδικό του σφαγείου όπου σφάχθηκαν τα ζώα  (π.χ. S 60 για το Σφαγείο Σάμου).
- την χώρα προέλευσης του ζώου.
- το είδος του σφάγιου (π.χ. αμνός, ερίφιο κλπ).
Τα σφάγια που προέρχονται από τρίτες χώρες, δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής κοινότητας έχουν σφραγίδες χρώματος καστανού.

- Να ελέγχουν ότι το κρέας διατηρείται σε θερμοκρασία ψύξης και να μην το αγοράζουν ποτέ, αν είναι εκτεθειμένο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε  εξωτερικούς χώρους, όπου μπορεί να επιμολύνεται από έντομα, σκόνες, επαφή με ακατάλληλα αντικείμενα κλπ.
- Να ελέγχουν την καθαριότητα και την καταλληλότητα των υλικών συσκευασίας ( χαρτί περιτυλίγματος, σακούλες κλπ) .
- Να αγοράζουν τελευταίο από τα ψώνια τους  το κρέας, ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία του κατά τη μεταφορά και να φροντίζουν, ώστε  να τοποθετείται το δυνατόν συντομότερο σε συνθήκες ψύξης.
-  Να φροντίζουν για το καλό μαγείρεμα του κρέατος και να μην καταναλώνουν ατελώς ψημένο κρέας.

Δυστυχώς, στην περιοχή μας, παρατηρείται το απαράδεκτο φαινόμενο, να αγοράζουν κάποιοι καταναλωτές κρέας από εκτροφείς, χωρίς αυτό να έχει σφαχθεί νομίμως και χωρίς να έχει υποστεί τον απαιτούμενο κρεοσκοπικό έλεγχο.

Θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές, ότι το κρέας είναι ένα εξαιρετικά υψηλού κινδύνου τρόφιμο, για το οποίο έχει θεσπιστεί αυστηρή νομοθεσία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των καταναλωτών. Δεκάδες νοσήματα, όπως, Σαλμονέλλωση, Tοξίκωση από στρεπτόκοκκο και σταφυλόκοκκο, Λιστερίωση, Καμπυλοβακτηριδίαση, Κολιβακίλωση κ.α. σχετίζονται με την κατανάλωση ακατάλληλου κρέατος και προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου.

Συνεπώς, όταν κάποιος καταναλώνει  κρέας που δεν έχει ελεγχθεί, θέτει σε κίνδυνο την υγεία του και αναλαμβάνει ευθύνες έναντι άλλων στους οποίους το παρέχει, δηλαδή την οικογένειά του, συγγενείς, φίλους κλπ.

Η υπηρεσία μας καταβάλλει προσπάθεια εξάλειψης του απαράδεκτου φαινομένου της λαθροσφαγής και της παράνομης διακίνησης κρέατος, το οποίο  θέτει σε κίνδυνο την δημόσια  υγεία, αλλά και πέραν των υγειονομικών επιπτώσεων, αποτελεί πράξη παραεμπορίου, με ότι αυτή συνεπάγεται, δηλαδή εξαπάτηση καταναλωτή και φοροδιαφυγή.

Καλούμε τους συμπολίτες μας καταναλωτές, να μην ενισχύουν το φαινόμενο αυτό.
 

ikariastore banner