Αποκατάσταση ΧΑΔΑ

Σύσκεψη για το κλείσιμο και την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Αυγούστου, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μετά από πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Σοφίας Θεολογίτου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Λέσβου και Δήμαρχος Γέρας Σωτήρης Ζαμτράκης, καθώς και στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της ΠΕΧΩ, της ΤΥΔΚ, της ΔΔΕ και της Γραμματείας ΘΗΣΕΑ.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε η εξέλιξη της διαδικασίας για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, η δυνατότητα ένταξης οριστικών μελετών και έργων αποκατάστασης στο ΕΣΠΑ, ενώ προγραμματίστηκαν τα επόμενα βήματα προκειμένου να επισπευτούν και να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.

Η Γενική Γραμματέας κ. Σοφία Θεολογίτου τόνισε τη σημασία της επίσπευσης των διαδικασιών, υπογραμμίζοντας ότι  «η εγρήγορση και η στενή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς είναι απολύτως απαραίτητη ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στο κλείσιμο και την αποκατάσταση των παράνομων χωματερών και στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στόχος μας είναι να εντάξουμε άμεσα στο ΕΣΠΑ τα πλέον «ώριμα» έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η οριστική παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ δεν αποτελεί απλώς μια υποχρέωση της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας δεδομένου ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία».

ikariastore banner