Έργα ύδρευσης στο Δήμο Ραχών

1. Εγκαταστάθηκε και άρχισε τις εργασίες ο ανάδοχος του έργου «Εγκατάσταση αγωγού ύδρευσης  Βαθές – Λαψαχάδες – Μανδριά - Γιαλισκάρι» προϋπολογισμού 171.760,00 € (συμφωνητικό μετά από τηνέκπτωση 157.320,00€) [Πίστωση από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»]. Πρόκειται για αντικαταστάσεις τμημάτων παλαιών δικτύων, ενοποίηση για πρώτη φορά του δικτύου των τριών αυτών οικισμών και σύνδεσής τους με την Μονάδα Επεξεργασίας Νερού από τον ταμιευτήρα Πεζίου.

2. Εγκαταστάθηκε και άρχισε τις εργασίες ο ανάδοχος του έργου «Βελτίωση ύδρευσης Ραχών», προϋπολογισμού 203.400,00€ (συμφωνητικό μετά από την έκπτωση 182.159,90€) [Πίστωση από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»].  Πρόκειται για έργο ενίσχυσης της τροφοδοσίας πόσιμου νερού του οικισμού Αρμενιστής, διασυνδέσεις και αυτοματισμοί μεταξύ δεξαμενών, εναρμόνισης ταυτόχρονης τροφοδοσίας του δικτύου από την Μονάδα Επεξεργασίας Νερού, από τον ταμιευτήρα Πεζίου και από την γεώτρηση των Καρών, όταν αυτό είναι αναγκαίο.

3. Εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος του έργου αγωγός άρδευσης Λαψαχάδες – Μανδριά –Γιαλισκάρι τοπικού διαμερίσματος Αγ. Πολυκάρπου, προϋπολογισμού 30.000,00€. Η πίστωση προέρχεται από επιχορήγηση του (πρώην) Υπουργείου Αιγαίου. Πρόκειται για μία προσπάθεια κάλυψης των αναγκών σε νερό των τριών αυτών οικισμών για πρώτη φορά. Σε πρώτη φάση ο αγωγός θα φθάσει μέχρι τον πρώτο οικισμό, τους Λαψαχάδες.

 
 

ikariastore banner