ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ: Ενημέρωση για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Β.Αιγαίου (9-10/9/13)

Κατά τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου ο Μιχάλης Μπάκας, περιφερειακός σύμβουλος του Οικολογικού ανέμου έκανε εν συντομία τις παρακάτω παρεμβάσεις.

1. Περιφερειακό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων
Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ θεωρούμε ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και στη φάση αυτή δεν κρίνουμε σκόπιμο να ανατραπεί ο σχεδιασμός ώστε να προχωρήσει η διαδικασία χωρίς εμπόδια.
Για την επίτευξη του στόχου της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων εμείς προτάσσουμε:
α. την κοινωνία των μηδενικών αποβλήτων, την κοινωνία της ανακύκλωσης.
β. την ανακύκλωση στην πηγή. Την εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης με 4 κάδους σε όλα τα νησιά για χωριστή συλλογή: (α) χαρτιού, χαρτονιού, (β) πλαστικών και υπόλοιπων υλικών συσκευασίας, μετάλλων, γυαλιού) (γ) οργανικών υλικών (αποφάγια, κλαδέματα κλπ) και (δ) υπολειμμάτων.
γ. την προώθηση προγραμμάτων κομποστοποίησης των βιοαποικοδομήσιμων οργανικών υλικών σε επίπεδο κατοικίας (οικιακή κομποστοποίηση) και δήμου (δημοτική κομποστοποίηση), με υποχρεωτική συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων και των εστιατορίων.
δ. την εναλλακτική διαχείριση των υλικών εκσκαφών, οικοδομών και κατεδαφίσεων (μπάζα).  
Χαιρόμαστε γιατί οι λύσεις καύσης και μαζικής αποτέφρωσης αποκλείονται από τους μελετητές, λύσεις με κόστος δυσβάστακτο για τους πολίτες.
Χαιρόμαστε γιατί εγκαταλείπεται η ιδέα κατασκευής του ΧΥΤΑ βορείου Χιου, δεν ξεχνάμε την αστοχία κατασκευής του ΧΥΤΑ Δυτ. Σάμου στη θέση «Βυθίσματα» όπου φυσικά …βυθίστηκε και ένα έργο 6 εκατ Ευρώ χάθηκε.

Θυμίζουμε ότι το Φεβρουάριο του 2010 η τότε Νομαρχία Λέσβου αγόρασε 276 κάδους ανακύκλωσης, τους μοίρασε στα σχολεία όλης της Λέσβου και ποτέ δεν άδειασαν!!! Τελικά χρησιμοποιήθηκαν ως κάδοι σκουπιδιών. Είναι σημαντική η ενημέρωση για τη συμμετοχή των πολιτών αλλά το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώνουμε τους πολίτες, αυτοί να ενεργοποιούνται και μετά να βλέπουν την προσπάθεια να καταρρέει και τους κάδους ανακύλωσης να ξεχειλίζουν από σκουπίδια.  Στο σχεδιασμό της Διαλογής στην Πηγή να συμπεριληφθούν και οι μηχανικοί κομποστοποιητές για τους μεγάλους παραγωγούς οργανικών αποβλήτων, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, χώροι εστίασης, catering, στρατόπεδα, κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, λαϊκές αγορές, βιομηχανίες βιοτεχνίες τροφίμων κ.ά. και να καθοριστούν κίνητρα και αντικίνητρα με βάση το ύψος των δημοτικών τελών.

Τέλος σημαντικό είναι η Περιφέρεια να προωθήσει σε συνεργασία με τους δήμους των νησιών νησιού τη δημιουργία πολλών μικρών ή μεγαλύτερων Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης μέσω αντίστοιχων κοινωνικών ή δημοτικών επιχειρήσεων. Ο κατάλογος των επαναχρησιμοποιούμενων αντικειμένων είναι σχεδόν απεριόριστος: Γραφεία, τραπέζια, καρέκλες, ράφια, υπολογιστές εκτυπωτές, φαξ, τηλεοράσεις, βίντεο, ιατρικός εξοπλισμός και προμήθειες, φάρμακα, οικιακά είδη, ρούχα, πιάτα, χρώματα και πάρα πολλά ακόμη.

2. Έλλειψη υποδομών υγείας στα νησιά μας.
Το πρόβλημα αφορά όλα τα νησιά μας. Προτείναμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο να διαμορφώσει ένα ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την Υγεία στο Αιγαίο δεκαετούς διάρκειας (2013-2023) που θα στηρίζεται στα αποτέλεσμα μιας σοβαρής προεργασίας που θα κάνει μια αντιπροσωπευτική επιτροπή Περιφερειακών Συμβούλων (με συμμετοχή κυρίως αυτών που έχουν άμεση σχέση με τα θέματα υγείας) καθώς και επιστημόνων και εκπροσώπων νοσηλευτικού-ιατρικού προσωπικού.

Το τελικό κείμενο του Σχεδίου Περιφερειακής Πολιτικής για την Υγεία στο Αιγαίο 2013-2023, μετά και την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα αφορά στόχους, χρονοδιαγράμματα και μέσα υλοποίησης της πολιτικής αυτής, που θα  λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ΚΑΘΕ νησιού σε ολοκληρωμένη βάση, θα βελτιώνει σταδιακά τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων δομών υγείας αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα θέματα υγείας, και θα δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη των ασθενειών και στη διατήρηση της υγείας. Παράλληλα απαιτείται η συνεννόηση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα για τη διαμόρφωση κοινής πολιτικής για την υγεία στα νησιά μας

3. Δακοκτονία.
Επισημάναμε ότι η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει εκτός ημερησίας αλλά τακτικά, σε επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου όπου θα έχουμε πλήρη εικόνα του προβλήματος, εισήγηση από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη και την υπηρεσία. Υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα που αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης, τις καθυστερήσεις και ενστάσεις, τους εργολάβους και το προσωπικό που χρησιμοποιούμε, για το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα καθώς δεν συμμετέχουμε στην οικονομική επιτροπή. Υπάρχει και το επιστημονικό ζήτημα της επιλογής του τρόπου αντιμετώπισης όπου αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε τις ίδιες μεθόδους, τα ίδια σκευάσματα, από τις ίδιες εταιρίες χωρίς να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Περιμένουμε τη λειτουργία του σταθμού του ΕΘΙΑΓΕ στο Κάτω Τρίτος που θα μπορούσε να ασχοληθεί με το θέμα και να προτείνει λύσεις προσαρμοσμένες στο νησί. Έχουμε και κατά το παρελθόν επισημάνει την πρόταση μας για έναν πράσινο ελαιώνα της Λέσβου, στοιχείο που θα έδινε προστιθέμενη αξία στο προϊόν μας. Ενημερωτικά, σήμερα στην αγορά εκτός από διαφόρων ειδών παγίδες και συνθετικά εντομοκτόνα σχετικά ακίνδυνα, υπάρχει ακόμα και μικροβιολογικό εντομοκτόνο για δολωματικούς ψεκασμούς, που επιτρέπεται ακόμα και από τον ευρωπαϊκό κανονισμό της βιολογικής γεωργίας.

4. Μείωση των επιλέξιμων βοσκοτόπων που δικαιούνται αποζημιώσεις.
Ο νέος τρόπος υπολογισμού των επιλέξιμων βοσκοτόπων για επιδότηση στην ουσία μειώνει κατά 40% τις εκτάσεις που επιδοτήθηκαν το 2012 και στην ουσία εξοντώνει τους περισσότερους κτηνοτρόφους. Στην ουσία το πρόβλημα υπάρχει από το 2009 που ισχύει η  κοινοτική οδηγία που στην ουσία αναγνωρίζει σαν βοσκότοπους κυρίως αυτούς που διαθέτουν στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη και όχι  δασικές εκτάσεις βελανιδιάς και πρίνων που πάντα χρησιμοποιούνταν ως βοσκότοποι. Στην πραγματικότητα η βόσκηση με ορθολογικό τρόπο στα δάση αποτελεί μέθοδο προστασίας των δασικών εκτάσεων.

Δυστυχώς το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει πάλι σε σπασμωδικές κινήσεις επίλυσης του ζητήματος με πρωτοβουλία των ηρωικών υπουργών και μεγαλοσυνδικαλιστών που τόσα χρόνια με αυτές τις τακτικές οδήγησαν, όπως ανέφερε ο πρόεδρος να δηλώνουν τις ίδιες εκτάσεις για να λαμβάνουν διπλές και τριπλές επιδοτήσεις. Αναλυτικότερα η τοποθέτηση μας για το ζήτημα.

ikariastore banner