Ο Δήμος Ικαρίας απαντά στο Βουλευτή Σάμου Σεβαστάκη για την εξαίρεση θέσης Νηπιαγωγού

Αξιότιμε κύριε Βουλευτή
Αρχικώς θεωρούμε θετικό ότι ο βουλευτής του νομού, αποφάσισε να ασχοληθεί με κάποιο θέμα  που αφορά τον Δήμο Ικαρίας, έστω και με αυτό τον παράδοξο - θα μας επιτρέψετε να πούμε-  τρόπο.

Σε ότι αφορά την ουσία του ερωτήματος που θέτει η επιστολή (17/10/2016), σας  γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2808 15/7/1997 του Υφυπουργού Υγειάς  (ΦΕΚ 645 /31-7-1997) και συγκεκριμένα το άρθρο 7 που επικαλείσθε, ορίζει ότι στο νηπιακό τμήμα περιλαμβάνονται «Νήπια από 2 ½ ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο» .  Είναι γνωστό (και θα οφείλατε να γνωρίζεται) ότι το έτος 2006 η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο έγινε υποχρεωτική και από το σχολικό έτος 2007-2008 καταργήθηκε η φοίτηση των νηπίων εντός των Παιδικών Σταθμών.

Έκτοτε η συντριπτική πλειονότητα των προκηρύξεων σε πανελλαδικό επίπεδο ζητούν θέσεις Τ.Ε Βρεφονηπιοκομίας και Δ.Ε Βοηθών Βρεφοκόμων εξαιτίας της συνάφειας του γνωστικού τους αντικειμένου (γνωστικό αντικείμενο 0-6 ετών) με τις ηλικίες που φιλοξενούνται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Όσον αφορά τις δομές του Δήμου Ικαρίας σας κάνουμε γνωστό ότι:
α) Στον Παιδικό Σταθμό Αγίου Κηρύκου για το σχολικό έτος 2016-2017 έχουν υποβληθεί 40 αιτήσεις εγγραφών και οι 38 αιτήσεις αφορούν παιδιά ηλικίας 2,5-3,5 ετών.
β) Στον Παιδικό Σταθμό  Ραχών για το σχολικό έτος 2016-2017 έχουν υποβληθεί 28 αιτήσεις εγγραφών και καμία δεν αφορά ηλικίες 4-6 ετών (νήπια -προνήπια) επίσης.

Με δεδομένο ότι και οι προηγούμενες σχολικές χρονιές είχαν εγγραφές παιδιών 2,5 έως 3,5 ετών (δεν είχαν δηλαδή νήπια και προνήπια), επιλέξαμε τις ειδικότητες Τ.Ε Βρεφονηπιοκομίας και ΔΕ Βοηθών Βρεφ/μων, γιατί οι συγκεκριμένες ειδικότητες απευθύνονται στις ηλικίες που εξυπηρετούν οι δομές μας.

Επίσης λάβαμε υπ’ όψιν μας τις 52/2016 και 54/2016 ομόφωνες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Ικαρίας, για την υποβολή αιτήματος που αφορούσε τις ως άνω ειδικότητες. Επιπλέον σε αυτή την πρόταση είχαμε και την σύμφωνη γνώμη της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του παιδικού σταθμού Αγίου Κηρύκου.

Ως απάντηση στο 1ο ερώτημά,  σας κάνουμε γνωστό ότι στην Ικαρία υπάρχουν και απόφοιτοι Τ.Ε Βρεφονηπιοκομίας και Δ.Ε Βοηθών Βρεφοκόμων, και μάλιστα οι Βρεφονηπιακοί και οι Παιδικοί Σταθμοί είναι αποκλειστικά ο χώρος εργασίας τους.

Όσον αφορά το 2ο ερώτημά σας, πιστεύουμε ότι από τα παραπάνω έχει απαντηθεί, και ως εκ τούτου δεν πρόκειται για παράλειψη. Κινηθήκαμε στα πλαίσια του Νόμου επιλέγοντας από τις ειδικότητες που ορίζει, αυτές που ανταποκρίνονται στις ηλικίες των παιδιών που εγγράφονται στις δομές μας.

Με την ευκαιρία  της επιστολής μας  κύριε Σεβαστάκη,  θα  θέλαμε να  γνωρίζουμε τα εξής:  
- Σε ποιες ενέργειες προβήκατε ώστε να στελεχωθούν όλες οι δομές  της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Σάμου. Έτσι ώστε οι απόφοιτοι της βαθμίδας που ενδιαφέρεστε να εργαστούν να  αποκτήσουν  σταθερή σχέση εργασίας τα επόμενα χρόνια.
- Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να γνωρίζουμε αν ανάλογη ερώτηση υποβλήθηκε και στους άλλους δυο δήμους του νομού Σάμου, και αν όχι γιατί.
- Αυτή η επιλεκτική ενασχόληση με τις ελλείψεις προσωπικού στον Δήμο Ικαρίας, γιατί περιορίζεται σε μια μόνο ειδικότητα, και δεν ασχολείστε με το σύνολο των αναγκαίων προσλήψεων. Οι οποίες σας έχουν επανειλημμένος επισημανθεί με έγγραφα του δήμου Ικαρίας που σας έχουν κοινοποιηθεί (αναφέρουμε ενδεικτικά  4 -3-2015/1483  προς Υπουργείο εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 12-3-2015/1712 προς Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 25-5-2015/3899 προς Υπουργείο εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 1-12-2015/10.071 προς Υπουργείο Εργασίας, & Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Χωρίς να μας έχετε ενημερώσει για κάποια ενεργεία σας για την αντιμετώπιση τους.  
- Ειδικότερα για την λειτουργία των παιδικών σταθμών και την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στον Δήμο μας, πια ήταν η ενασχόληση σας, μετά την παρέμβαση μας προς όλους τους συναρμόδιους φορείς, και την έγγραφη  έκκληση του δήμου (2-9-2016/6.769) που επίσης σας έχει κοινοποιηθεί.
- Τέλος ποια είναι η στάση σας απέναντι στην διαρκή  προσπάθεια του δήμου Ικαρίας  να καλύψει τα σοβαρά κενά στο προσωπικό,  ζητώντας έστω  την έγκριση θέσεων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (π.χ η 52/2016 ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ικαρίας), τις οποίες οι υπηρεσίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΝΕΛ που υποστηρίζετε, για μια ακόμα χρονιά όπως έγινε και τις προηγούμενες δεν  εγκρίνουν.

Τέλος κύριε Σεβαστάκη, πιστεύοντας ότι οριστική λύση σε όλα τα προβλήματα που αφορούν την λειτουργία των παιδικών σταθμών, θα μπορέσει να δοθεί μονό αν διασφαλιστούν από την κυβέρνηση οι αναγκαίοι πόροι και γίνουν οι  θεσμικές παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να υπάρξουν:
•  Αποκλειστικά κρατικοί, δημόσιοι, δωρεάν, σύγχρονοι και ασφαλείς βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, με κτιριακή επάρκεια, καταλληλότητα, υποδομή, επάρκεια και ποιότητα φαγητού.
• Δωρεάν φοίτηση όλων των παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.
• Μόνιμο, εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό, με ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγής, που ν' ανήκει στο υπουργείο Παιδείας, με ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ηλικιακές ανάγκες βρεφών και νηπίων.
• Άμεση κρατική επιχορήγηση στους δήμους, για ν' αντιμετωπιστεί η σημερινή εκρηκτική κατάσταση.

Σε αυτή την κατεύθυνση αναμένουμε τις επόμενες ενέργειες σας.

Μετά τιμής
Ο Δήμαρχος Ικαρίας                                                                                
Στέλιος   Σταμούλος