Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ικαρίας

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ικαρίας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ικαρίας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Κατά την περίοδο Ιανουάριος- Ιούνιος 2013 , στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ικαρίας μπορούν να δημιουργηθούν  στις τρεις  Δ.Ε.:  Άγιος Κήρυκος, Εύδηλος, Ράχες και στις Τοπ. Κοινότητες τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1. Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι)             50 ώρες

2. Τοπική Ιστορία                                                25 ώρες

3. Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 - Β1)         25 ώρες

4. Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)                  25 ώρες

5. Περιβάλλον και καθημερινή ζωή                     25 ώρες

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας, μόρφωσης, άνεργοι και εργαζόμενοι. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρίσκουν τις αιτήσεις στις Δημοτικές Ενότητες.

Για πληροφορίες και εγγραφές. απευθυνθείτε στην  κ. Μπολίκα Άννα, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης

Τηλ. 2275350420 - email: mkefala@dimosikarias.gr

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10/05/2013   

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

ikariastore banner