Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου στη Βουλή για τον τουρισμό: «Απαιτούνται αποφάσεις και μέτρα τώρα!»

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου συμμετείχε στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον Τουρισμό με θέμα: «365 μέρες! Τουρισμός πολλαπλών προορισμών», που διοργανώνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Μιλώντας ως εισηγήτρια στην ενότητα με τίτλο: «Συνδεσιμότητα των προορισμών-βελτίωση προσβασιμότητας και μεταφορών», κατέθεσε τις  σκέψεις, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της, τονίζοντας τη χρησιμότητα του τουρισμού ειδικά στην εποχή που διανύουμε. «Οι αποφάσεις που απαιτούνται ζητούν μεγάλη ταχύτητα για να πετύχουμε την καλύτερη απόδοση και το καλύτερο αποτέλεσμα. Καθετί που σήμερα καθυστερεί, το βάρος του διπλασιάζεται και η δυσκολία πολλαπλασιάζεται», είπε χαρακτηριστικά.
 
Η Περιφερειάρχης υποστήριξε ότι οι υποδομές πρόσβασης και τα μεταφορικά δίκτυα -ακτοπλοϊκά, εναέρια, χερσαία- είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του τουρισμού. Ειδικά για τους προορισμούς του Βορείου Αιγαίου τόνισε την ανάγκη για ένα συνεκτικό και πυκνό δίκτυο μεταφορών μεταξύ των νησιών, αλλά και μεταξύ των ηπειρωτικών κέντρων με τα νησιά, ώστε να διασφαλιστούν ομαλές ροές επισκεπτών.

«Ζητούμενο είναι ο ορθολογικός σχεδιασμός της οικοδόμησης ασφαλέστερων και αποδοτικότερων δικτύων, με σκοπό τη μείωση του κόστους μεταφορών και την αύξηση της ζήτησης» είπε και πρότεινε την αναδιοργάνωση του συστήματος μεταφορικών συνδέσεων και την  προώθηση συνδυασμένων μεταφορών, την αξιοποίηση των θαλάσσιων διαδρόμων και την κατάρτιση στρατηγικού πλαισίου για την ορθολογική εκμετάλλευση της ακτογραμμής των νησιωτικών προορισμών, την επιδότηση των μεταφορών του νησιωτικού χώρου (μεταφορικό ισοδύναμο), τη βελτίωση λιμανιών και αεροδρομίων, τη βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ των νησιών, τη δημιουργία κόμβων μεταφορών, τον εκσυγχρονισμό του επιβατικού στόλου και τέλος την προσέλκυση δυναμικών επιχειρήσεων μέσω Αναπτυξιακού Νόμου και της δημιουργίας Επιχειρηματικών Υποδομών στους Νησιωτικούς Πόλους (Τεχνολογικά Πάρκα, Εμπορευματικά Κέντρα – Logistics κτλ).


«Η προσβασιμότητα είναι παράγοντας που επηρεάζει την ελκυστικότητα μιας περιοχής και συνδέεται με το κατά πόσο εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, αλλά και με ασφάλεια μπορεί να φτάσει ο επισκέπτης στον προορισμό του», τόνισε η Περιφερειάρχης.
Σε ότι αφορά στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, επεσήμανε ότι η καθιέρωση των κρατικά επιδοτούμενων δρομολογίων στις άγονες γραμμές καλύπτει εν μέρει τις ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων και των τουριστών, ωστόσο δεν αποτελεί τη λύση του προβλήματος. Τόνισε, επίσης, ότι ο εκσυγχρονισμός των λιμένων και η αναβάθμιση των υποδομών υποδοχής, η ανάπτυξη συστημάτων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, αλλά και η διασφάλιση κατάλληλης χρηματοδότησης και η υλοποίηση έργων για τη διασύνδεση των λιμένων, αποτελούν συνιστώσες που συνεπικουρούν στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας των θαλάσσιων μεταφορών. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι  η τήρηση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και η ορθή εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, με την ταυτόχρονη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες, είναι στοιχεία απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των ακτοπλοϊκών συνδέσεων. Επίσης, είπε ότι η τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων για τη ναυσιπλοΐα, η καινοτομία και η χρήση τεχνολογιών αιχμής στις θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να εξασφαλίσουν την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εν λόγω δραστηριότητα και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε όσους επιλέγουν αυτή την οδό για να ταξιδέψουν.
Αναφερόμενη στις εναέριες μεταφορές, υποστήριξε ότι για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους θα πρέπει να δοθούν κίνητρα επενδύσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας των περιφερειακών αεροδρομίων και την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για συνδυασμένες μεταφορές και να ληφθούν μέτρα για την επέκταση της ζήτησης κατά την χειμερινή περίοδο (άρση της εποχικότητας) μέσω πολιτικών εναλλακτικού τουρισμού, όπως του αγροτουρισμού, του οινοτουρισμού, του πολιτιστικού, του θαλάσσιου, του συνεδριακού, του αθλητικού, του περιβαλλοντικού κ.α.

Η κα. Καλογήρου τόνισε ότι σημαντικός παράγοντας αξιολόγησης των τουριστικών προορισμών είναι και η κατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου και στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να στοχεύσουμε στην ανάπτυξη των οδικών μεταφορών με τη χρήση και εναλλακτικών μέσων μετακίνησης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα σημείωσε ότι είναι απαραίτητη η προώθηση της χρήσης εναλλακτικών και ανανεώσιμων καυσίμων, η αντικατάσταση παλιών και ρυπογόνων δημόσιων οχημάτων με νέα οχήματα καθαρής τεχνολογίας, η αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών και η ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης (πεζοπορία, ποδηλασία, κλπ.) μέσω της κατασκευής π.χ. πεζοπορικών διαδρομών, μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων, οι οποίοι ούτως ή άλλως αποτελούν πόλο έλξης.

Ειδική αναφορά, τέλος, έκανε στον τουρισμό που απευθύνεται στα άτομα με ειδικές ανάγκες, λέγοντας ότι πλέον η πιο δόκιμη έκφραση είναι «προσβάσιμος τουρισμός για όλους».
«Η Ελλάδα διαθέτει ήλιο και θάλασσα που προσελκύουν την ειδική αυτή κατηγορία τουριστών και θα πρέπει να εξασφαλίσει τις κατάλληλες υποδομές, αλλά και ειδικές παροχές, ώστε να μπορέσει σε συνδυασμό με τις ιαματικές πηγές που υπάρχουν, να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σημαντικής αυτής μερίδας τουριστών», είπε χαρακτηριστικά.