Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ απαντά για την εγκατάσταση ανεμογραφικού ιστού στην Ικαρία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ στη θέση Περδίκι Αγίου Κηρύκου της Ικαρίας.

Σε απάντηση δημοσιευμάτων αναφορικά με την εγκατάσταση ανεμογραφικού ιστού στη θέση Περδίκι Αγίου Κηρύκου της Ικαρίας, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ επισημαίνει ότι διαθέτει όλες τις νόμιμες, διοικητικές άδειες και πράξεις των αρμόδιων οργάνων της Διοίκησης, οι οποίες της επιτρέπουν τη σχετική διενέργεια εργασιών .

Συγκεκριμένα υπάρχουν οι κάτωθι αποφάσεις, πράξεις και άδειες :
α)(υπ’ αριθ. πρωτ. 483/12.03.2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου ισχύος 0,385 MW, στην ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στην θέση «Περδίκι» της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Κηρύκου Δήμου Ικαρίας,
β) το υπ’ αριθ. πρωτ΄66443/2853/27.11.2013 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Σάμου με θέμα: «Βεβαίωση σχετικά με ιδιοκτησιακό καθεστώς έκτασης στη θέση «Κεφάλες» Περδικίου του Δήμου Ικαρίας»,
γ) υπ’ αριθ. πρωτ. 366/27.06.2016 Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας του Τμήματος Δόμησης Δήμου Ικαρίας,
 δ) υπ’ αριθ. πρωτ. 30907/26.04.2016 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών Ν. Σάμου για την έγκριση εγκατάστασης ανεμογραφικού ιστού στη θέση «Περδίκι» της τοπικής κοινότητας Περδικίου της δημοτικής ενότητας Αγίου Κηρύκου Δήμου Ικαρίας,
ε) υπ’ αριθ. πρωτ. 31939/10.12.2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με θέμα «Εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού»,
στ) αποδεικτικό κατάθεσης ανταλλάγματος χρήσης ύψους €3.361,78 στην Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ Πράσινου Ταμείου,

Επομένως, οι ενέργειες και οι εργασίες της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ στον συγκεκριμένο χώρο είναι καθ’ όλα νόμιμες και δεν συνιστούν σε καμιά περίπτωση παράνομη και αυθαίρετη κατάληψη και εκμετάλλευση δημοτικής έκτασης.
 

ikariastore banner