Απάντηση του Δήμου Ικαρίας σχετικά με καταγγελία Λαϊκής Συσπείρωσης

Η δήθεν καταγγελία της Λαϊκής Συσπείρωσης σχετικά με την δημοσίευση σε ιστοσελίδα συμφωνητικού μίσθωσης ιδιώτη προς την εταιρία «Ίκαρος Άνεμος ΑΕ» είναι  υποκριτική και αναδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες τους.  Για άλλη μια φορά θυμίζουμε στον Ικαριακό λαό ότι οι τρεις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές  δεν εναντιώθηκαν, όπως όφειλαν και δικαιούνταν με βάση τη κείμενη νομοθεσία,  κατά της άδειας παραγωγής και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2010, παρότι η αίτηση της εταιρίας είχε δημοσιευτεί σε εφημερίδες και είχε κοινοποιηθεί.

Η παρούσα δημοτική αρχή αμέσως, στη 1.8.2011, κατέθεσε ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του Υπουργού Περιβάλλοντος προσφυγή για την ακύρωση της άδειας παραγωγής της εταιρίας. Επιπλέον στις 2.8.2011 κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα-πρόσθετους λόγους προσφυγής ενώπιον των ανωτέρω αρχών.

Στο ενδιάμεσο αιτηθήκαμε αντίγραφο όλου του φακέλου της αδειοδότησης, τον οποίο και λάβαμε με αρκετή καθυστέρηση. Από τον ενδελεχή έλεγχο του φακέλου προέκυψε ότι η εταιρία για να εξασφαλίσει την άδεια παραγωγής είχε προβεί σε κατάρτιση συμφωνητικών μίσθωσης, το έτος 2010,  με ιδιώτες σε εκτάσεις, οι οποίες δεν είχαν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς.     

Ενόψει αυτού του γεγονότος καταθέσαμε στις 18.6.2012 νέα προσφυγή-αίτηση επανεξέτασης για την ακύρωση της άδειας παραγωγής λόγω ακριβώς των προβληματικών ιδιωτικών συμφωνητικών, καθώς  υπήρχε παραβίαση του άρθρου 3 παρ. 1 στ του Ν. 3468/2006 που προβλέπει ότι «Η άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) με βάση τα παρακάτω κριτήρια: […] στ) Της εξασφάλισης ή της δυνατότητας εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου».

Στα πλαίσια μάλιστα της διαβούλευσης που εγκαινιάσαμε για το ζήτημα των ανεμογεννητριών και της γεωθερμίας το 2012, ο πλήρης φάκελος ήταν στην διάθεση κάθε πολίτη και χορηγήθηκε σε πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες.

Ας αφήσει λοιπόν την υποκριτική συμπεριφορά και την όψιμη αγανάκτηση η Λαϊκή Συσπείρωση, αφού ακόμη και μετά από δεκάδες αναφορές και ανακοινώσεις ακόμη δεν έχει καταλάβει ή δεν θέλει να καταλάβει ότι η παρούσα δημοτική αρχή προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του νησιού με αποκορύφωμα την ψήφιση απαγόρευσης εγκατάστασης ανεμογεννητριών στις κορυφογραμμές. Ας εξηγήσει η Λαϊκή Συσπείρωση για ποιο λόγο δεν προσέφυγε κατά της εταιρίας, όταν ήταν Δημοτική αρχή και για ποιόν λόγο καταψήφισε ακόμη και την πρόταση για απαγόρευση εγκατάστασης ανεμογεννητριών στις κορυφογραμμές. Διότι αν  το θέμα των ανεμογενητριών είχε αντιμετωπισθεί εγκαίρως το έτος 2010 δεν θα είχε χορηγηθεί η άδεια παραγωγής στην εταιρεία.

Εν τέλει οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι τα συμβόλαια μίσθωσης ήταν γνωστά σε όλους ή τουλάχιστον σε όσους ενδιαφέρθηκαν να ενημερωθούν. Αυτό που δεν ξέραμε και μάθαμε πρόσφατα είναι ότι αυτοί που νοίκιασαν διαφιλονικούμενες εκτάσεις και έδωσαν την δυνατότητα στην εταιρία να εξασφαλίσει την άδεια παραγωγής, συμμετέχουν ή στηρίζουν τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης.

ikariastore banner