Επαρχείο: Να ενταχθούν οι Δήμοι Ικαρίας και Φούρνων στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

ΘΕΜΑ: Ένταξη των Δήμων Ικαρίας και Φούρνων στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Κύριε Υπουργέ,

Οι δύο όμοροι δήμοι της Επαρχίας των Φούρνων και της Ικαρίας παρακαλώ να ενταχθούν στο πρόγραμμα του  ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Οι δύο δήμοι βρίσκονται σε προβληματικές περιοχές, η ανεργία είναι σε υψηλά επίπεδα και ειδικά στους νέους, με αποτέλεσμα τα δύο νησιά που είναι οι αντίστοιχοι δήμοι  να  αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της φυγής των νέων προς άλλους προορισμούς για εύρεση εργασίας.

Θεωρώ άδικο να μην έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος έστω και πιλοτικά όπως αναφέρεται και να έχουν ενταχθεί άλλες περιοχές δηλαδή άλλοι δήμοι που δεν αντιμετωπίζουν ούτε κατά διάνοια τα προβλήματα ανεργίας που αντιμετωπίζουν οι δήμοι της Ικαρίας και των Φούρνων.

Παρακαλώ όπως άμεσα ενταχθούν οι δύο ανωτέρω δήμοι και να αποκατασταθεί αυτή η αδικία η οποία ταλανίζει την κοινωνία των νησιών μας.

Γνωρίζω την ευαισθησία σας κύριε Υπουργέ και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτημα των Ικαριωτών και των Φουρνιωτών ούτως ώστε και εμείς να συμμετέχουμε δίκαια στην κοινωνική αυτή παρουσία του υπουργείου.

Ευχαριστώ
Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΜΦΙΛΗΣ

ikariastore banner