Αλλάζει η κατανομή των ΚΑΠ

Στις άμεσες προτεραιότητες της ηγεσίας του Υπ. Εσωτερικών φαίνεται ότι είναι η αλλαγή των κριτηρίων μέσω των οποίων γίνεται η κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων μεταξύ των δήμων.

Τα κριτήρια κατανομής για τις Λειτουργικές Δαπάνες‐Κ.Α.Π., συστηματοποιήθηκαν το 2002, όπου για πρώτη φορά χρησιμοποιείται συνάρτηση υπολογισμού της κατανομής ανά δήμο, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τον πραγματικό πληθυσμό (μοναδικό μέχρι τότε κριτήριο κατανομής), αλλά επίσης το ελάχιστο κόστος λειτουργίας, την έκταση και τα δημοτικά διαμερίσματα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Ελάχιστο κόστος λειτουργίας θεωρήθηκε το λειτουργικό ιστορικό κόστος (όχι επενδύσεις) των εξής υπηρεσιών: α) δαπάνες αιρετών, β) αμοιβές συμβούλων ‐ ειδικών κατηγοριών προσωπικού, γ) εισφορές κοινωνικής ασφάλισης δ) λειτουργικές δαπάνες υπηρεσιών (διοικητικών ‐ οικονομικών, τεχνικών, κήπων – δεντροστοιχίων, οδοποιίας). Οι Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού της χώρας ταξινομήθηκαν σε πληθυσμιακές ομάδες με βάση τον πληθυσμό τους, και οι Δήμοι με τους μικρότερους πληθυσμούς (μέχρι 5.000 κατοίκων) ευνοήθηκαν αναλογικά σε σχέση με τους μεγαλύτερους (από το κριτήριο του ελάχιστου κόστους και μόνο). Παράγοντες, όπως η μορφολογία του εδάφους (ορεινοί ‐ πεδινοί Ο.Τ.Α.), ο νησιώτικος ή μη χαρακτήρας, η διοικητική θέση (πρωτεύουσα νομού, προάστιο, περιφερειακός Ο.Τ.Α.), η πληθυσμιακή πυκνότητα κλπ δεν ελήφθησαν υπόψη, αν και επηρέαζαν το κόστος παροχής των τοπικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.

Στην συνέχεια όμως η οικονομική κρίση και μια σειρά νόμων με κύριο τον Καλλικράτη και πολύ σημαντικό την μείωση του τέλους παρεπιδημούντων όπως και την ενσωμάτωση στους ΚΑΠ των πόρων μιας σειράς νέων αρμοδιοτήτων, άλλαξε εντελώς τα δεδομένα προκαλώντας πραγματική οικονομική ασφυξία σε μια ομάδα δήμων.
Ετσι η ΚΕΔΕ ανάθεσε στην ΕΕΤΑΑ να εκπονήσει μελέτη για το ελάχιστο κόστος λειτουργίας και τα νέα κριτήρια των ΚΑΠ

Οι τελικές παραδοχές για την κατανομή των ΚΑΠ σύμφωνα με τις κατευθύνσεις ΔΣ της ΚΕΔΕ ήταν οι εξής
• Τα προτεινόμενα κριτήρια κατανομής να είναι σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν.3852/2010
• Οι πρόσθετες  χρηματοδοτήσεις που αφορούν αρμοδιότητες που  μεταβιβάσθηκαν στους Δήμους από 2001-2012, οι οποίες σήμερα  έχουν ενσωματωθεί στους ΚΑΠ  να αποτελούν διακριτή χρηματοδότηση
• Ο πληθυσμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι  ο de facto (πραγματικός) πληθυσμός,  με προσαρμογή των ακραίων περιπτώσεων
• Να υπάρξει  ανώτατο όριο μειώσεων σε κάθε Δήμο σε σχέση με 2013,  με αναλογική μείωση των αυξήσεων. Το ανώτατο όριο προσδιορίσθηκε στο 7,5%.
• Ετσι τα Κριτήρια κατανομής στα οποία έχει καταλήξει η ΚΕΔΕ είναι τα εξής:
• Ελάχιστο κόστος λειτουργίας
• Πληθυσμός
• Έκταση μαζί με νησιωτικούς - ορεινούς δήμους
• Δημοτική αποκέντρωση
• Διοικητική υποστήριξη (Πρωτεύουσες νομών, επαρχείων, έδρες Ν.Δ.)
• Νησιωτικοί - ορεινοί δήμοι (Ελάχιστο κόστος λειτουργίας για τις πάγιες ανάγκες)

Για τον προσδιορισμό της χρηματοδότησης για το ελάχιστο κόστος λειτουργίας υπάρχει κατηγοριοποίηση των Δήμων σε τρεις  μεγάλες κατηγορίες
1. Μητροπολιτικές περιοχές  - Περιφέρεια Αττικής πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης
2. Ηπειρωτικοί  δήμοι
3. Νησιωτικοί Δήμοι

Η κάθε  κατηγορία  διαχωρίζετε σε υποκατηγορίες κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον πληθυσμό  και χρηματοδοτείτε με συγκεκριμένο ποσό ανά κάτοικο.

Η Κατανομή στους Δήμους με τη έκτασή προσδιορίζεται από την  καλλιεργήσιμη  έκταση, την δασική έκταση και τους δημοτικούς βοσκότοπους του κάθε Δήμου.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές απόπειρες αλλαγής των κριτηρίων αλλά οι πιέσεις που ασκήθηκαν και οι διαφωνίες ανέστειλαν τις προσπάθειες.

myota.gr

ikariastore banner