8 άμεσες ανάγκες για την Υγεία στην Ικαρία

Εικόνα αρχείου

Σταχυολογούμε συνοπτικά την κατάσταση και τις ανάγκες του δημόσιου συστήματος Υγείας στην Ικαρία, έτσι όπως τις έθεσε ο Δήμος Ικαρίας στη συνάντηση των φορέων στις 12/3/15 με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Ξανθο. Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, μπορείτε να βρείτε και τα συνοδευτικά αρχεία με τα πλήρη υπομνήματα.

- Στο Νοσοκομείο δεν λειτουργούν οι αναγκαίες κλινικές με τις αντίστοιχες ειδικότητες γιατρών, που να καλύπτουν 24ωρη λειτουργία.  
- Τα κενά σε νοσηλευτικό, παραϊατρικό & βοηθητικό προσωπικό συνεχίζουν.
- Στο Κέντρο Υγείας στον Εύδηλο υπηρετεί μόνο ένας ειδικευμένος γιατρός, και ελάχιστο προσωπικό αν και από τον οργανισμό λειτουργίας του προβλέπονταν  εννέα  θέσεις ειδικοτήτων.
- Σε περιοχές που υπάρχουν αγροτικά ιατρεία (χαρακτηριστικό παράδειγμα το Καρκινάγρι),  αυτά όλο και πιο συχνά εγκαταλείπονται, μένουν χωρίς γιατρό για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Στις Ράχες, έδρα μεγάλης δημοτικής κοινότητας και με πολλούς και διάσπαρτους οικισμούς, λειτουργεί ένα αγροτικό ιατρείο, που πολύ συχνά μένει χωρίς γιατρό.  
- Η μονάδα αυξημένης φροντίδας ο σταθμός αιμοδοσίας, και η μονάδα τεχνητού νεφρού  ακόμα να «βρουν τον δρόμο τους».
- Σοβαρότατη έλλειψη αποτελεί η απουσία δημόσιας δομής φροντίδας των ηλικιωμένων  
- Όσο για το ΕΚΑΒ αν και άρχισε να λειτουργεί και στην Ικαρία, με την υπάρχουσα δύναμη του δεν βγαίνουν οι βάρδιες σε 24ωρη βάση, δεν μπορούν να καλυφθούν ταυτόχρονα περιστατικά στο νησί της Ικαρίας.

ikariamag.gr