Πρόταση: Φούρνοι και Θύμαινα στις πράσινες και νησιωτικές κοινότητες

Πρόταση Βουλευτή για ένταξη Φούρνων και Θύμαινας στο πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες»

Την πρότασή του για την ένταξη των Φούρνων και της Θύμαινας στο πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες-Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», κατέθεσε μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Βουλευτής Σάμου Πυθαγόρας Χ. Βαρδίκος.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί στα τέλη Ιουλίου, υπάρχουν όροι και περιορισμοί για 500 έως 800 κατοίκους, ενώ Θα χρηματοδοτηθούν δύο νησιά, ένα μηδενικών εκπομπών και ένα μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και για κάθε ένα από τα δύο αυτά νησιά θα αναλογούν 15 εκ. €. Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής στην ερώτησή του: «Το ΚΑΠΕ, που είναι αρμόδιο να επιλέξει ποιος θα χρηματοδοτηθεί, ήδη «δουλεύει» με ένα νησί, ενώ το ποσό των 15 εκ. € είναι υπερβολικά μεγάλο. Όλα τα παραπάνω μας δημιουργούν ανησυχίες και υποψίες για ήδη προειλημμένες αποφάσεις. Το έργο που ήδη έχει ολοκληρωθεί για μετατροπή του Αϊ Στράτη σε πράσινο νησί, συνολικά έφτασε τα 8 εκ. € και η μελέτη που αφορά τα νησιά Φούρνοι και Θύμαινα του νομού μου, προβλέπει δαπάνη 3 εκ. €. Βλέπουμε δηλαδή ότι θα μπορούσαν με μικρότερο προϋπολογισμό να γίνουν σημαντικά ολοκληρωμένα και συμπληρωματικά έργα σε περισσότερα νησιά».

Η Υπουργός ερωτάται, ολοκληρώνοντας, αν είναι διατεθειμένη να εντάξει στο πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες-Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» περισσότερα νησιά -χωρίς πληθυσμιακούς περιορισμούς- με δαπάνη μικρότερη των 15 εκ. €, καθώς επίσης και αν μπορούν να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα οι Φούρνοι και η Θύμαινα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, διαβάστε τη σχετική ερώτηση:

 

Συνοδευτικά Αρχεία:
ikariastore banner