Οικολογικός Άνεμος: Πρωτοβουλία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα νησιά μας

και τη συνεργασία με τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες

O Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο χαιρετίζει την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Νοτίου Αιγαίου, όπου στη συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου 2011 πήρε αποφάσεις που μπορεί να ανοίξουν το δρόμο σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες για μια βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη στο Ν. Αιγαίο στα θέματα της ανανεώσιμης ενέργειας, σε μια εποχή που χρειάζονται νέες στρατηγικές και πρακτικές για να μπορέσει να επιβιώσουν οι νησιωτικές περιφέρειες σε αυτή την περίοδο βαθιάς κρίσης της χώρας.

Στην τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου του Βορείου Αιγαίου και με αφορμή το θέμα της εγκατάστασης 110 α/γ στην Ικαρία, προσπαθήσαμε να θέσουμε ζητήματα που αφορούν στο χωροταξικό σχεδιασμό των ΑΠΕ στα νησιά μας, στο σεβασμό της κλίμακας του χώρου, τη φέρουσα ικανότητα των νησιών μας σε ανεμογεννήτριες αλλά και την ανάγκη να προωθηθούν σχέδια μικρής κλίμακας με μεγαλύτερες ωφέλειες για τις τοπικές κοινωνίες αλλά η στάση μας αντιμετωπίστηκε αρνητικά από την περιφερειακή αρχή μη θέλοντας να συζητήσουμε την ουσία του προβλήματος. Χαιρετίζουμε την πρόθεση του Δήμου Λέσβου για προώθηση των Α/Γ του Δήμου και ότι θεωρούμε ότι τέτοια σχέδια ΑΠΕ είναι σε θετική κατεύθυνση, αντί για γιγαντιαία ιδιωτικά έργα που δεν υπολογίζουν το φυσικό περιβάλλον και την κλίμακα του χώρου. Για εμάς στο Οικολογικό άνεμο η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι μπροστά από τις εξελίξεις, να διαμορφώνει τάσεις και προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο μας και να μην ακολουθεί ασθμαίνοντας αλλότρια σχέδια.

Εμείς στο Βόρειο Αιγαίο οφείλουμε να διδαχθούμε από την απόφαση του Νοτίου Αιγαίου και προς αυτήν την κατεύθυνση ο Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για:
- Τη συνεργασία με την περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου για το ενεργειακό ζήτημα αλλά και την ανάγκη υπογραφής μνημονίων συνεργασίας με τις περιφέρειες Νοτ. Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίου για την ανταλλαγή εμπειριών στην αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε αλλά και την εύρεση συνεργειών για το καλό όλων των νησιών μας,
- τη θέσπιση Ειδικού Χωροταξικού Βορείου Αιγαίου για τις ΑΠΕ αλλά και
- την προώθηση συμμετοχικών εταιριών ευρείας μετοχικής βάσης στα νησιά μας με πρωτοβουλία της Περιφέρειας.

Οικολογικός άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο

Διαβάστε στο παρακάτω συνοδευτικό την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου:

Συνοδευτικά Αρχεία:
ikariastore banner