Μια ανεξήγητη καθυστέρηση...

Με ανακοίνωση του Αρχιπέλαγος Αιγαίου επισημαίνει την ανεξήγητη καθυστέρηση για την Ίδρυση ΚΑΖ στο Δάσος του Ράντη από τη Δ/νση Δασών Σάμου.

Μετά από δύο χρόνια συνεχούς αλληλογραφίας και κατάθεσης μελετών (που υλοποιήθηκαν αφιλοκερδώς) από το Αρχιπέλαγος, Ι.Θ.Π, η Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας κάλεσε για δεύτερη φορά στις 29 Ιουλίου 2010 (διαβάστε εδώ το έγγραφο), τη Διεύθυνση Δασών Σάμου να προχωρήσει στη σύνταξη και αποστολή εισηγήσεως για την ίδρυση «Μόνιμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής» στο αρχαίο δάσος του Ράντη στην Ικαρία.

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Β. Αιγαίου αναγνωρίζοντας την πολυετή εργασία που έχει προσφέρει η ομάδα δασικής έρευνας του Αρχιπελάγους και την ανάγκη θεσμοθέτησης ισχυρού status προστασίας για το δάσος του Ράντη, υποστήριξε την ενέργεια μας - την οποία εκτός των άλλων προσυπογράφει και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (διαβάστε εδώ το έγγραφο)- και έπραξε το αυτονόητο. Ωστόσο, σύμφωνα και με την προβλεπόμενη διαδικασία, η υφιστάμενη υπηρεσία της Διεύθυνσης Δασών Σάμου έχει την τυπική και ουσιαστική υποχρέωση να προχωρήσει στη σχετική εισήγηση.  

Δεδομένου ότι έχουν παρέλθει 3 μήνες χωρίς καμία σχετική ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δασών Σάμου και λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της κατάστασης, το Αρχιπέλαγος απέστειλε νέα επιστολή (διαβάστε εδώ) στις 15 Οκτωβρίου καλώντας την εν λόγω αρμόδια Υπηρεσία να γνωστοποιήσει την απόφασή της.

Επισημαίνουμε, για όσους δεν γνωρίζουν τον χρόνο περαίωσης τέτοιων ζητημάτων, ότι σε αντίστοιχη συνεργασία μας με τη Διεύθυνση Δασών Ρόδου για την ίδρυση Καταφυγίου Άγριας Ζωής στις νησίδες Β. Δωδεκανήσου ο χρόνος γνωμάτευσης δεν διήρκεσε πάνω από 1 βδομάδα. Πέραν τούτου, η τότε προσπάθεια του Αρχιπελάγους έγινε σε άψογο κλίμα συνεργασίας και σε διαρκή επικοινωνία με την ΔΔ Ρόδου, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει άλλωστε σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.
 
Είναι προφανές ότι η έλευση 3 μηνών χωρίς απάντηση από τη Διεύθυνση Δασών Σάμου προκαλεί εύλογες απορίες για τους λόγους αυτής της καθυστέρησης. Ιδιαίτερα δε, από τη στιγμή που η περιβαλλοντική μελέτη έχει εκπονηθεί από το Αρχιπέλαγος και δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες πέραν… της γνωμάτευσης.

Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο τις πιέσεις και  τις προσπάθειες για την ίδρυση Καταφυγίου Άγριας Ζωής στο Δάσος του Ράντη· καθεστώς που συνιστά επί του παρόντος την αμεσότερη δυνατή δράση ουσιαστικής προστασίας της πλούσιας βιοποικιλότητας του Δάσους.

    Χρήστος Σωτηρόπουλος
Συντονιστής Δασικής Έρευνας Αρχιπελάγους
c.sotiropoulos@archipelago.gr

 

ikariastore banner