Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο Αγίου Κηρύκου Ικαρίας

Το Δημοτικό, Λαογραφικό-Ιστορικό Μουσείο Αγίου Κηρύκου, αποτέλεσμα της θαυμαστής, πολυετούς προσπάθειας του εκπαιδευτικού, κυρίου Θεμιστοκλή Κατσαρού, εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2010, και περιλαμβάνει μια μεγάλη συλλογή από εκθέματα που αποτυπώνουν την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού μας.

Γνωρίζοντας τον παιδαγωγικό ρόλο που έχει –εκτός των άλλων - να επιτελέσει ένα μουσείο, τον Δεκέμβρη της χρονιάς που πέρασε, (και με την προοπτική να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους), ξεκίνησε μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα, που πραγματοποιούνται στον χώρο του μουσείου, είναι δωρεάν, και απευθύνονται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας ως σκοπό τους την επαφή των παιδιών με την καρωτική λαϊκή παράδοση.

Στους 82 μαθητές που έχουν ήδη παρακολουθήσει τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα, δόθηκε η ευκαιρία, μέσα από δραστηριότητες, όπως γλωσσικά παιχνίδια, χειροτεχνικές κατασκευές, εικαστικές προσεγγίσεις, διανομή εντύπων, ανάγνωση και ανάλυση κειμένων, κ.α., να «ταξιδέψουν» πίσω στο χρόνο, να γνωρίσουν τη ζωή της Ικαρίας των περασμένων γενεών, να συνομιλήσουν δημιουργικά με το παρελθόν του νησιού μας, να το κατανοήσουν και να το αγαπήσουν.

Το τρέχον σχολικό έτος, τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα 1) αφορούν συγκεκριμένες πτυχές της λαϊκής μας παράδοσης, («ύφανση και αργαλειός», «αγγειοπλαστική - κανάτια και σιφούνια», «παλιά επαγγέλματα και εργαλεία που έχουν βγει στη σύνταξη»), και 2) είναι προσαρμοσμένα στις μαθησιακές ανάγκες και ικανότητες της κάθε ηλικίας, δηλαδή η σύνταξη και η δομή τους είναι διαφορετική για κάθε σχολική τάξη.  

Καθώς η πλουσιωτατη συλλογή του μουσείου το επιτρέπει, κάθε χρόνο, μπορούν να εκπονούνται ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα έχουν ως θέμα τους, π.χ., τον καρωτικό εθιμικό ετήσιο κύκλο, (έθιμα Χριστουγέννων, Πάσχα και Αποκρεών), την επανάσταση της 17ης Ιουλίου 1912,
την λαϊκή καρωτική αρχιτεκτονική παράδοση, και πολλά άλλα.

Την επιστημονική ερευνά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την εποπτεία του οπτικό-ακουστικού υλικού, και την εκπόνηση τους, έχει αναλάβει η ιστορικός τέχνης και φιλόλογος Άννα Καλαλη.

Τηλέφωνα: 2275350401- 2275022215 - 2275022993

ikariastore banner