Η ΥΠΑ απαντά για την αεροπορική σύνδεση της Ικαρίας

Σε συνέχεια της επιστολής του βουλευτή Σάμου Πυθαγόρα Χ. Βαρδίκου, την 28-4-2010, προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δ. Ρέππα, τον Υφυπουργό, Ν. Σηφουνάκη και τον Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Λ. Βλάμη, με την οποία ο βουλευτής τους ζητούσε να υποχρεώσουν την εταιρεία ATHENS AIRWAYS να σεβαστεί την υπογραφή της ή άμεσα να επαναπροκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός, ο Διοικητής της ΥΠΑ απέστειλε στους αρμοδίους φορείς σχετική επιστολή. Με την παρούσα, ο Διοικητής της ΥΠΑ τους ενημερώνει ότι ουδέποτε εδόθη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΥΠΑ στην εταιρεία ATHENS AIRWAYS να πραγματοποιεί πτήσεις με αεροσκάφη τύπου πέραν αυτού που αναφέρει η ισχύουσα Σύμβαση και τους παρακαλεί για την απαρέγκλιτη τήρηση της σχετικής εγκυκλίου και την εβδομαδιαία ενημέρωση της Δ/νσης Αεροπορικής Εκμετάλλευσης.

Ακολουθεί η επιστολή του Διοικητή της ΥΠΑ.