Ευφυής Ενέργεια

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη, 2007 – 2013». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα από τα χρηματοδοτικά μέσα του Συμφώνου των Δημάρχων, που συμβάλει στην επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων της ΕΕ στο τομέα της βιώσιμης ενέργειας.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη χρήση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μεγαλύτερη διείσδυση αυτών των πηγών ενέργειας στην αγορά, τη διαφοροποίηση της ενέργειας και των καυσίμων, την αύξηση του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας και τη μείωση της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Οι προτεραιότητες του προγράμματος για το 2010 είναι οι εξής:
• Αποδοτικότητα ενέργειας και ορθολογική χρήση των πόρων (SAVE).
• Νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ALTENER).
• Ενέργεια στις μεταφορές για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη χρήση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα μέσα μεταφοράς (STEER).
• Ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν δράσεις, οι οποίες ενσωματώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε διάφορους τομείς της οικονομίας και συνδυάζουν διάφορα εργαλεία και φορείς στο πλαίσιο της ίδιας δράσης ή πρωτοβουλίας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, για το 2010 αναμένεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 50 σχέδια με συνολικό ποσό των 56 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 24 Ιουνίου 2010. Επίσης οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από ομάδα φορέων που προέρχονται από τρία τουλάχιστον νομικά πρόσωπα, το καθένα εκ των οποίων έχει την έδρα του σε τρία διαφορετικά κράτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των προτάσεων, τα κριτήρια επιλογής, κλπ., υπάρχουν στο σχετικό έγγραφο, ενώ το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://ec.europa.eu/intelligentenergy).
 

ikariastore banner