Επιχορήγηση επενδύσεων υπό τον Αναπτυξιακό Νόμο

Με απόφαση που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου κατανέμεται το ποσό των 4.000.000 ευρώ, για την πληρωμή επιχορηγήσεων για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο. Πρόκειται για επενδύσεις που αφορούν τους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών.

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr