Έργα σχολικής στέγης

• Υπεγράφη από τους Υπουργούς Παιδείας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κοινοποιήθηκε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου το πρόγραμμα σχολικής στέγης του Νομού μας, έτους 2010, ύψους 550.000 ευρώ.

Πρόκειται για τα εξής έργα με τον προϋπολογισμό τους:

α) Συμπληρωματική χρηματοδότηση της με αρ. Πρωτ. ΣΤ1/76580/12.7.2007, Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ.Π.Δ.Μ.Θ  για εργασίες αποκατάστασης ζημιών από σεισμούς και  συγκεκριμένα για το παρακάτω σχολείο «Ενιαίο Λύκειο Σάμου αποκατάσταση αμφιθεάτρου», δαπάνης 120.000 ευρώ
β) Αντικατάσταση στέγης στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Πολυκάρπου Ικαρίας, δαπάνης 60.000 ευρώ
γ) Αντικατάσταση στέγης στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου Σάμου , δαπάνης 70.000 ευρώ
δ) Αντικατάσταση κουφωμάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου, δαπάνης 120.000 ευρώ
ε) Επέκταση – μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Παναγιάς Αγίου Κηρύκου για στέγαση του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Αγ. Κηρύκου Ικαρίας, δαπάνης 100.000 ευρώ.
στ) Επισκευή του Δημοτικού Σχολείου Ραχών Ικαρίας, δαπάνης 80.000 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ : 550.000 ευρώ.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της  Νομαρχίας Σάμου έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες δημοπράτησης.

• Η πρόταση της Ν. Α  Σάμου για την έγκριση  εφαρμογής τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου  , στην περιοχή όπου προκρίθηκε από ειδική επιτροπή να κατασκευασθεί το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, εγκρίθηκε από το ΣΧΟΠ του Υπουργείου Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων και ελέγχεται , ήδη , από τη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του ίδιου Υπουργείου.
Στη συνέχεια  η πρόταση θα αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το αργότερο εντός εξαμήνου θα εκδοθεί η σχετική απόφαση.

ikariastore banner