Τοποθετήσεις της Παράταξης Βόρειο Αιγαίο Γόνιμη Γραμμή στο Περιφερειακό Συμβούλιο 11/3/15

Τοποθετήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου των περιφερειακών συμβούλων της παράταξης Βόρειο Αιγαίο Γόνιμη Γραμμή, Μαρίας Νικολάρα και Αλέξανδρου Σταθακιού,  στις 11/3/2015, για τα θέματα που αφορούσαν τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και την Έξυπνη Εξειδίκευση

.Διαβάστε στο συνοδευτικό αρχείο που ακολουθεί: