Τοπικές Συγκοινωνίες Ικαρίας - Ikaria's Local Transportation

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ("ΒΕΝΖΙΝΑ") ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ-ΤΡΑΠΑΛΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ-ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

Θερινά ∆ρομολόγια Λεωφορείων Ικαρίας 2016

Από 01-07-2015 μέχρι 07-09-2015

1. Το αριθμ. ΑΜΑ-2540 λεωφορείο καθ' εκάστη, πλην Σαββάτου – Κυριακής και αργιών:
Α. Από Πλατεία Ευδήλου – Καραβόσταμο – Μηλιωπό – Πλωμάρι – Μονοκάμπι - ∆ιασταύρωση Περδικίου ( Ανεμογεννήτριες) – Άγιο Κήρυκο , αναχώρηση 08.00
Β. Από Άγιο Κήρυκο-∆ιασταύρωση Περδικίου ( Ανεμογεννήτριες)- Μονοκάμπι – Πλωμάρι- Μηλιωπό - Καραβόσταμο–Πλατεία Ευδήλου , αναχώρηση 14.00

2.Το αριθμ.ΑΤ-8601 λεωφορείο

Κάθε ∆ευτέρα:
Α. Από Ράχες – Αρμενιστής -Γιαλισκάρι- Εύδηλο – Άγιο Κηρύκο , αναχώρηση 06:40
Β. Από Άγιο Κήρυκο – Χωριούδια -Κεραμέ (Κέντρο Υγείας) - Εύδηλο – Αρμενιστή - Ράχες, αναχώρηση 13:30.
Γ. Από Αρμενιστή- Γιαλισκάρι- Αυλάκι- Κάμπος – Εύδηλος- Άγιος Κήρυκος αναχώρηση 12:30 με επιστροφή στις 16:20.

Κάθε Τρίτη:
Α. Αρμενιστής -Γιαλισκάρι- Εύδηλο – Άγιο Κηρύκο , αναχώρηση 05:10
Β. Από Άγιο Κήρυκο – Χωριούδια -Κεραμέ (Κέντρο Υγείας) - Εύδηλο – Αρμενιστή - , αναχώρηση 07:40.
Γ. Ράχες- Αρμενιστής -Γιαλισκάρι- Εύδηλο – Άγιο Κηρύκο , αναχώρηση 06:40 και επιστροφή από Άγιο Κήρυκο 15:20 με τελικό προορισμό Αρμενιστή.

Κάθε Τετάρτη:
Α. Από Ράχες – Αρμενιστής -Γιαλισκάρι- Εύδηλο – Άγιο Κηρύκο , αναχώρηση 06:40
Β. Από Άγιο Κήρυκο – Χωριούδια -Κεραμέ (Κέντρο Υγείας) - Εύδηλο – Αρμενιστή - Ράχες, αναχώρηση 13:30.

Κάθε Πέμπτη:
Α. Από Ράχες – Αρμενιστής -Γιαλισκάρι- Εύδηλο – Άγιο Κηρύκο, αναχώρηση 06:40
Β. Από Άγιο Κήρυκο – Χωριούδια -Κεραμέ (Κέντρο Υγείας) - Εύδηλο – Αρμενιστή - Ράχες, αναχώρηση 13:30.
Γ. Από Αρμενιστή- Γιαλισκάρι- Αυλάκι- Κάμπος – Εύδηλος- Άγιος Κήρυκος αναχώρηση 12:00 με επιστροφή στις 15:00.

Κάθε Παρασκευή:
Α. Από Ράχες – Αρμενιστής -Γιαλισκάρι- Εύδηλο – Άγιο Κηρύκο , αναχώρηση 06:40
Β. Από Άγιο Κήρυκο – Χωριούδια -Κεραμέ (Κέντρο Υγείας) - Εύδηλο – Αρμενιστή - Ράχες, αναχώρηση 13:30.
Γ. Από Αρμενιστή- Γιαλισκάρι- Αυλάκι- Κάμπος – Εύδηλος- Άγιος Κήρυκος αναχώρηση 12:00 με επιστροφή στις 15:00.

Κάθε Σάββατο:
Από Αρμενιστή- Γιαλισκάρι- Αυλάκι- Κάμπος – Εύδηλος- Άγιος Κήρυκος αναχώρηση 12:30 με επιστροφή στις 16:20.

Κάθε Κυριακή:
Από Αρμενιστή- Γιαλισκάρι- Αυλάκι- Κάμπος – Εύδηλος- Άγιος Κήρυκος αναχώρηση 12:30 με επιστροφή στις 16:20.

3. Το αριθμ. ΜΟΕ-2432 λεωφορείο
Κάθε ∆ευτέρα
Α. Από Ράχες – Αρμενιστής- Γιαλισκάρι- Αυλάκι- Κάμπος – αναχώρηση 16:30
Β. Εύδηλος– Αρμενιστής - Ράχες , αναχώρηση 18:15.

Κάθε Τρίτη
Α. Από Ράχες – Αρμενιστής- Γιαλισκάρι- Αυλάκι- Κάμπος –
αναχώρηση 18:30
Β. Εύδηλος– Αρμενιστής , αναχώρηση 21:00

Κάθε Τετάρτη
Α. Αρμενιστής- Γιαλισκάρι- Αυλάκι- Κάμπος – Εύδηλος - αναχώρηση από Αρμενιστή στις 13:20 και επιστροφή από Εύδηλο στις 14:50
Β. Από Ράχες – Αρμενιστής- Γιαλισκάρι- Αυλάκι- Κάμπος – αναχώρηση 16:30. Επιστροφή δεν έχει.

Κάθε Πέμπτη
Α. Από Ράχες – Αρμενιστής- Γιαλισκάρι- Αυλάκι- Κάμπος – αναχώρηση 16:30. Επιστροφή δεν έχει.

Κάθε Παρασκευή
Α. Από Ράχες – Αρμενιστής- Γιαλισκάρι- Αυλάκι- Κάμπος – αναχώρηση 16:30. Επιστροφή δεν έχει.

Κάθε Σάββατο
Α. Αρμενιστής- Γιαλισκάρι- Αυλάκι- Κάμπος – Εύδηλος αναχώρηση από Αρμενιστή στις 14:20 και επιστροφή από Εύδηλο στις 15:15

Κάθε Κυριακή
Α. Από Ράχες – Αρμενιστής- Γιαλισκάρι- Αυλάκι- Κάμπος – Εύδηλος αναχώρηση 16:30. Επιστροφή από Εύδηλο στις 18:30 με τελικό προορισμό Αρμενιστή.
Β. Αρμενιστής- Γιαλισκάρι- Αυλάκι- Κάμπος – Εύδηλος αναχώρηση από Αρμενιστή στις 20:00 και επιστροφή από Εύδηλο στις 18:15 με τελικό προορισμό Αρμενιστή.

4.Το αριθμ. ΑΤ- 4900 λεωφορείο καθ εκάστη, πλην Σαββάτου – Κυριακής και αργιών:
Α. Περδίκι – Άγιος Κήρυκος. Αναχώρηση από 08:30.
Β. Επιστροφή με αντίθετη φορά, με αναχώρηση από Άγιο Κήρυκο 13.30

5. Το αριθμ. ΜΟΑ- 3982 λεωφορείο καθ' εκάστη πλην Σαββάτου – Κυριακής και αργιών:
Α. Από Πλαγιά – Χρυσόστομο – Ξυλοσύρτη – Γλαρέδο – Χριστό – Άγιο Κήρυκο ,αναχώρηση από Πλαγιά 08:00
Β. Επιστροφή με αντίθετη φορά , με αναχώρηση από Άγιο Κήρυκο 13:30.

6. Το αριθμ. ΜΟΑ-7747λεωφορείο
Α. Καθ εκάστη από Άγιο Κήρυκο – Θέρμα 7.30 – 9.30 – 11.30 – 13.30 – 18.00 – 20.00 – 21.00 – 22.00.
Β. Καθ εκάστη από Θέρμα – Άγιο Κήρυκο 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 13.30 – 18.30 – 20.30 – 21.30 – 22.30.
Γ. Καθ εκάστη ώρα 8.30 από Άγιο Κήρυκο προς Κουντουμά – Παναγιά – Άγιο Παντελεήμονα – Χριστό – Γλαρέδο – Λευκάδα – Άγιο Κήρυκο.
∆. Καθ εκάστη ώρα 12.30 αναχώρηση από Άγιο Κήρυκο προς Κουντουμά – Παναγιά – Άγιο Παντελεήμονα – Χριστό – Γλαρέδο – Λευκάδα – Άγιο Κήρυκο.
Ε. Καθ εκάστη ώρα 14.00 αναχώρηση από Άγιο Κήρυκο προς Λευκάδα - Γλαρέδο – Χριστό - Άγιο Παντελεήμονα – Παναγιά – Λευκάδα – Κουντουμά -Άγιο Κήρυκο.
Το αναφερόμενο λεωφορείο θα κάνει τις εξής ενδιάμεσες στάσεις: Στο βενζινάδικο του Στυλιανού Γλαρού, στο Γεφυράκι προς Παναγιά και στη διασταύρωση του Βόφυλα.

Τα θερινά δρομολόγια όλων των λεωφορείων στο νησί της Ικαρίας θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες όπως καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.
Κατά τα Σαββατοκύριακα, τα δρομολόγια των αναφερομένων λεωφορείων θα εκτελούνται προαιρετικά.
Αφετηρία όλων των λεωφορείων καθορίζεται ο χώρος που βρίσκεται ∆υτικά της εξέδρας του Παλαιού ∆ημαρχείου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για προσθήκες, αλλαγές και διορθώσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@ikariamag.gr

Ευχαριστούμε πολύ!

ikariastore banner