Στον Ιλαρίωνα και στην Ικαρία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Στην ολοκλήρωση έργων ΑΠΕ όπως το μικρό υδροηλεκτρικό του Ιλαρίωνα, το υβριδικό της Ικαρίας και τα αιολικά της Κρήτης, θα διοχετευθούν τα 13.625.000 ευρώ με τα οποία αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ να χρηματοδοτήσει, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, την θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Όπως γνωστοποίησε η ΔΕΗ προς το χρηματιστήριο, αποφάσισε «την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. με 13.625.000 ευρώ με έκδοση 13.625.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τιμή διάθεσης 3,20 ευρώ εκάστη και το σχηματισμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού 29.975.000 ευρώ».

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, τα κεφάλαια αυτά είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Ειδικότερα, για την αποπληρωμή υπολοίπων του Ιλαρίωνα, την κατασκευή του ταμιευτήρα στο υβριδικό της Ικαρίας και στην κατασκευή των αιολικών στην Κρήτη.

Ιλαρίωνας
Το μικρό υδροηλεκτρικό έργο του Ιλαρίωνα (4,8 MW με προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή 22 GWh) είναι συνοδό έργο του μεγάλου υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα της ΔΕΗ στον ποταμό Αλιάκμονα στην περιοχή Αιανής του Νομού Κοζάνης. Συγκεκριμένα, κοντά στην έξοδο του Εκκενωτή Πυθμένα υπάρχει και ο νέος Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 4,8 MW για να εκμεταλλεύεται τα νερά της οικολογικής παροχής παράγοντας επιπλέον ενέργεια.

Ικαρία
Το υβριδικό της Ικαρίας είναι ένα επιδεικτικό έργο με εγγυημένη ισχύ 4,15 μεγαβάτ και αιολικό 2,7 μεγαβάτ, για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του νησιού.  Στόχος του Υβριδικού Πάρκου της Ικαρίας είναι η παραγωγή ενέργειας που θα βασίζεται στο συνδυασμό δύο διαφορετικών μορφών ΑΠΕ: αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Το έργο αποτελείται από το Αιολικό Πάρκο της Στραβοκουντούρας και τους Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΜΥΗΣ) Προεσπέρας και Κάτω Προεσπέρας.

Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα από τα πρώτα του είδους στην Ευρώπη, δίνει μια αξιόπιστη απάντηση στο πολύ σημαντικό ζήτημα της αποθήκευσης και ελεγχόμενης διανομής της παραγόμενης καθαρής ενέργειας, προστατεύει το περιβάλλον, ενώ δημιουργεί σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες στο νησί της Ικαρίας.

energypress.gr

ikariastore banner