Εξώδικο για το υβριδικό έργο στην Ικαρία

Εξώδικη δήλωση από τον Σύλλογο της Προεσπέρας της Β. Δ. Ικαρίας προς την ΔΕΗ, την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και την κατασκευαστική εταιρία ΕΝΕΤ για την εδώ και 21 μηνών πλήρης παύσης των εργασιών στο Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια, έργο που οι παραπάνω εταιρίες έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν στο νησί. Επίσης τους καθιστούν υπεύθυνους αστικά και ποινικά για οποιαδήποτε βλάβη επέλθει σε άνθρωπο ή περιουσία, συνεπεία πλημμυρικών φαινομένων και κάθε είδους ατυχημάτων τα οποία συνδέονται με την παρούσα εκκρεμή κατάσταση του έργου. Στο κείμενο του συλλόγου γίνεται εκτενής αναφορά στο ιστορικό του έργου αλλά και της υφιστάμενης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Έχουν συγκεντρωθεί 850 υπογραφές και αναμένονται απαντήσεις.

Γιώργος Βιτσαράς στην ert.gr

ikariastore banner