Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων για το Leader Αλιείας Ν.Σάμου

Το Κέντρο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Σάμου Α.Ε. που αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013», ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τοπικό Πρόγραμμα  ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013.

Η ανακοίνωση αυτή αναφέρεται στις κατηγορίες πράξης 4.1.1.2- Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από μη αλιείς.

Συγκεντρωτικά 14 επενδυτικά σχέδια κρίνονται ως υπαγώγιμα προς χρηματοδότηση, 19 επιλαχόντα και 11 απορρίπτονται.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός των 14 υπαγώγιμων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο ποσό των 1.816.455,39 ευρώ σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία, πρακτικά αποφάσεων και πίνακες κατάταξης που παρουσιάζονται διεξοδικά στην ιστοσελίδα: ΚΑΕΚ Ν.ΣΑΜΟΥ Α.Ε. – www.kaek-pesamou.info/site.

Παράταση για την υποβολή νέων αιτημάτων έως τις 12 Ιουνίου 2015, δόθηκε στο μέτρο 4.1.1.1, συνολικού προϋπολογισμού 1.922.114,11 ευρώ που αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αλιείς αλλά και στο μέτρο 4.1.1.3, συνολικού προϋπολογισμού 279.408,00 ευρώ για τις επιχειρήσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από τον κ. Παππά Αθανάσιο, Σύμβουλο επιχειρήσεων στα τηλέφωνα 22730 35893 και 6973 383 767 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

ikariastore banner