ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Ενίσχυση της υπεραλίευσης με ευρωπαϊκούς πόρους!

Μυτιλήνη 25 Οκτωβρίου 2013

Ευρωκοινοβούλιο: Αποφασίστηκε ο Κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Ενίσχυση της υπεραλίευσης με ευρωπαϊκούς πόρους!!!!

Ένα σημαντικό κομμάτι των νησιωτών μας ζει σήμερα από την αλιεία. Παρόλα αυτά, πολλές περιοχές καταστρέφονται από την παράνομη αλιεία (δυναμίτες, χημικά, μπουκάλες) και την υπεραλίευση, ενώ η αλίευση με καταστροφικά εργαλεία και πρακτικές (βιντζότρατα, μηχανότρατες με συρόμενα εργαλεία βυθού κ.λπ.), εξακολουθεί να είναι εκτεταμένη. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ρύπανση των θαλασσών και τον περιορισμό, λόγω τουρισμού, των περιοχών που συνδέονται με την αναπαραγωγή των ψαριών (λιβάδια Ποσειδωνίας, κλειστές περιοχές – κόλποι, ύφαλοι κ.λ.π.) υποβαθμίζουν ραγδαία τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Επομένως, το σημερινό μοντέλο αλιείας είναι σαφώς μη αειφορικό και κατά συνέπεια μη βιώσιμο οικονομικά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την πρόταση για το πρόγραμμα χρηματοδότησης της αλιείας για τη περίοδο 2014-2020,  στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), κι ενέκρινε το κονδύλιο των 6.5  δις ευρώ για την εφαρμογή της Θαλάσσιας Στρατηγικής και της Αλιευτικής Πολιτικής.

Από τη μία απορρίφθηκαν επικίνδυνες τροπολογίες σε ότι αφορά στη δυνατότητα επιδοτήσεων για κατασκευή νέων σκαφών και ανανέωση του αλιευτικού στόλου, με δεδομένο ότι συνήθως από αυτές τις ενισχύσεις επωφελούνται κυρίως όχι οι παραδοσιακοί ψαράδες αλλά αυτοί που μπορούν να διαθέσουν εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ για μεγάλα σκάφη, βιομηχανικής συνήθως αλιείας, όπως έχει αποδειχθεί. Πολλά τέτοια παραδείγματα έχουν καταγραφεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την άλλη, όμως, υπερψηφίστηκαν και αμφιλεγόμενες τροπολογίες που αφορούν ενισχύσεις για αντικατάσταση των μηχανών και επιδοτήσεις νέων αλιέων για αγορά σκαφών. Από παρόμοιες ρυθμίσεις σπάνια επωφελούνται οι χιλιάδες μικροί ψαράδες, αν και πολλοί βρίσκονται στα όρια επιβίωσης. Είναι υπαρκτός, έτσι, ο κίνδυνος αύξησης της αλιευτικής ικανότητας στην ΕΕ την ίδια στιγμή  που έχουμε δραματική μείωση των ψαριών και είναι όλο και πιο η δύσκολη η επιβίωση των ήδη υπαρχόντων ψαράδων.

Αντιθέτως,  χρήσιμη θα ήταν η ενίσχυση της εκπαίδευσης νέων ψαράδων, ακόμα και πάνω σε ένα σκάφος παλιότερου, έμπειρου ψαρά, η ενίσχυση των ψαράδων σε συμπληρωματικούς, ως προς την αλιεία, ρόλους όπως η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, η αποκατάσταση και φύλαξη του θαλάσσιου πλούτου,  η παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής καθώς και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

"Οι Πράσινοι εκφράζουμε την ανησυχία ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)  κινδυνεύει να υπονομεύσει την προσφάτως συμφωνηθείσα μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, αφού υπερψηφίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα που μπορεί να οδηγήσουν στην ενίσχυση της υπεραλίευσης και να παρατείνουν την κρίση"  δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων  Πράσινων/ Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Οι λάθος πολιτικές και πρακτικές για την αλιεία – σε συνδυασμό και με άλλες αιτίες, όπως πιέσεις στην παράκτια ζώνη και στις θαλάσσιες περιοχές, έλλειψη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και εντεινόμενη κλιματική αλλαγή – έχουν οδηγήσει σε  δραματική μείωση του θαλάσσιου πλούτου και των ψαριών καθώς και σε οριακή επιβίωση για την πλειοψηφία των  επαγγελματιών ψαράδων, ιδιαίτερα των παράκτιων.  Ελπίζαμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών που είχε υποστηρίξει μια ουσιαστική και δίκαιη για τους ψαράδες και το θαλάσσιο περιβάλλον μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής θα ψήφιζε με τον ίδιο τρόπο και για το χρηματοδοτικό εργαλείο της, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)», συνέχισε ο Νίκος Χρυσόγελος.

Περιφερειακή Οργάνωση Βορείου Αιγαίου των Οικολόγων Πράσινων

ikariastore banner