Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ικαρίας – Φούρνων για το ΕΥΖΗΝ

ΤΟ Δ.Σ. του Συλλόγου θεωρεί ότι η προσπάθεια του υπουργείου να υλοποιήσει το πρόγραμμα Ε.Υ.Ζ.Η.Ν σε όλα τα δημοτικά και γυμνάσια της χώρας, αφήνει μεγάλα ερωτηματικά για τους σκοπούς του προγράμματος.

1. Ποια είναι η ταυτότητα της «έρευνας»;
Κάθε έρευνα οφείλει να έχει ταυτότητα, δηλαδή από ποιον γίνεται, από ποιον χρηματοδοτείται, το λόγο για τον οποίο γίνεται, δείγμα, πρωτόκολλο προστασίας προσωπικών δεδομένων κλπ. Δεν αναφέρεται ούτε στην εγκύκλιο ούτε από τη δ/νση σπουδών ποιος χρηματοδοτεί την έρευνα αυτή και τι θα γίνει το πληροφοριακό υλικό και η βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί και σε τίνος τη χρήση θα είναι διαθέσιμη και για ποιο σκοπό. Το υπουργείο όφειλε να ενημερώσει τη σχολική κοινότητα της οποίας ζητά τη συμμετοχή για όλα τα παραπάνω, με απόλυτη διαφάνεια, όπως επίσης τους γονείς των μαθητών. Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό.

2. Πώς μια έρευνα γίνεται καθολικά σε όλους τους μαθητές δημοτικών και γυμνασίων της χώρας; Το χαρακτηριστικό των ερευνών είναι ότι γίνονται σε δείγμα ατόμων.

3. Πώς διασφαλίζεται η ανωνυμία των μαθητών και των μαθητριών από τη στιγμή που θα συμπληρωθεί ο αριθμός μητρώου τους και το σχολείο;

4. Πώς είναι δυνατόν να ζητείται από τα σχολεία της χώρας να καλύψουν από μόνα τους το κόστος προμήθειας των υλικών για τις μετρήσεις των μαθητών, ενώ πολλά σχολεία δεν έχουν τα βασικά υλικά για να λειτουργήσουν (πετρέλαιο, χαρτιά, συντήρηση φωτοτυπικών, χαρτόνια, είδη καθαριότητας, κ.α.),  ή αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς γιατί τα χρήματα από τις σχολικές επιτροπές δε φτάνουν;

5. Έχει ληφθεί υπόψη το πόσες διδακτικές ώρες χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η έρευνα και πόσος χρόνος για να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα; Οι εκτιμήσεις για 4 διδακτικές ώρες (σε κάθε τμήμα) που προβλέπουν οι σχεδιαστές του προγράμματος για την υλοποίησή του μάλλον είναι εκτός πραγματικότητας. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση, η υλοποίηση του προγράμματος σε πανεθνικό επίπεδο σημαίνει ότι το μάθημα της φυσικής αγωγής θα διακοπεί λόγω της έρευνας για δυο τουλάχιστον εβδομάδες για όλους τους μαθητές και μαθήτριες της χώρας! Οι συνάδελφοι δεν είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν τον όγκο δουλειάς που χρειάζεται, πέρα από τις μετρήσεις, για να αποδελτιωθούν και να καταγραφούν σε ηλεκτρονική μορφή οι κατάλογοι των στοιχείων και τα ερωτηματολόγια. Δεν είναι μέσα στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα  των εκπαιδευτικών,  ούτε του διδακτικού αλλά ούτε και του εργασιακού τους ωραρίου.

6. Τελικά, ποιος χρησιμοποιεί το δημόσιο σχολείο και για διευκόλυνση τίνος; Ειδικά για την περίπτωση της συγκεκριμένης έρευνας, είναι θεμιτό άραγε επιστημονικός της υπεύθυνος να είναι ο  ιδιοκτήτης αλυσίδας κέντρων παιδικής παχυσαρκίας;

Με βάση τα παραπάνω -και εφόσον δεν θα δοθούν απαντήσεις στα παραπάνω εύλογα ερωτήματα- το Δ.Σ. του Συλλόγου μας:

Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει την συγκεκριμένη εγκύκλιο και να πάρει μέτρα για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες μαθητών, εκπαιδευτικών και δημόσιων σχολείων.

Καλεί τους συναδέλφους διευθυντές και διδάσκοντες Φυσικής Αγωγής να μην προχωρήσουν στην πραγματοποίηση του προγράμματος, καθόσον μάλιστα δεν προκύπτει από πουθενά η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής του.

Καλεί τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων να αντιδράσουν και να μη δεχτούν να κάνουν τα παιδιά τους στατιστικά στοιχεία στα συρτάρια «άγνωστο» ποιων και για ποιους σκοπούς.

ikariastore banner