Ο Δήμος Ικαρίας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των «Οικολογικών Οικισμών της Μεσογείου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECOLOGICAL TOWNS ON THE MEDITERRANEAN SEA

Μεταξύ 11-12.4.2013 συνεδρίασε η Κοινοβουλευτική Ολομέλεια της Ένωσης για την Μεσόγειο στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή όλων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δώδεκα κρατών της Νότιας Μεσογείου.  Στην επιμέρους Επιτροπή για την ενέργεια, το περιβάλλον και τους υδάτινους πόρους με την παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η έναρξη του προγράμματος "Οικολογικοί οικισμοί της Μεσογείου". Στη συνεδρίαση της επιτροπής παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ικαρίας κ.Χριστόδουλος Σταυρινάδης και ο νομικός σύμβουλος κ. Ζαχαρίας Κεσσές, υλοποιώντας την με αριθμό 16/25-2-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ενώπιον της επιτροπής παρουσιάστηκε εισήγηση με την υφιστάμενη κατάσταση στο νησί και συγκεκριμένα για τα προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση, τους βιολογικούς καθαρισμούς, την παράκτια μόλυνση, την υπερβόσκηση και ερημοποίηση του νησιού και την κατάσταση του δάσους του Ράντη. Παράλληλα αναλύθηκε η δυναμική, που έχει αναπτύξει το νησί μετά τις τελευταίες έρευνες για την μακροζωία, που σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη, το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και την δυνατότητα ανάπτυξης ήπιων εναλλακτικών πηγών ενέργειας καθιστούν την Ικαρία ιδιαίτερο σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο. Μετά την παρουσίαση ομόφωνα αποφασίστηκε η συμμετοχή της Ικαρίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ακολούθησε ανάλυση εκ μέρους του Δήμου Ικαρίας δέσμης δράσεων, οι οποίες μπορούν να κριθούν επιλέξιμες από την επιτροπή και να χρηματοδοτηθούν.

Συγκεκριμένα στο τομέα της διαχείρισης των υδάτων προτάθηκε η κατασκευή βιολογικών καθαρισμών σε Άγιο Κήρυκο, Γιαλισκάρι, Φάρο, Καρκινάγρι, Καραβόσταμο και Άγιο Πολύκαρπο, η αναβάθμιση των βιολογικών καθαρισμών Ευδήλου και Αρμενιστή, η καθιέρωση τακτικών εργαστηριακών ελέγχων του πόσιμου νερού, η βελτίωση των υδροσυλλεκτών και των φραγμάτων και η ανακαίνιση των ιαματικών πηγών.

Στο τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων προτάθηκε η διανομή ατομικών δοχείων οικιακής κομποστοποίησης για την μετατροπή των οργανικών αποβλήτων σε λίπασμα, η ανάπτυξη του δικτύου ανακύκλωσης, η αποκατάσταση των χαδα και η συλλογή των μαγειρικών ελαίων και η χρησιμοποίησή τους για παρασκευή βιοκαύσιμων και βιολιπαντικών.  

Στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προτάθηκε η κατασκευή μικρού δημοτικού αιολικού πάρκου, η εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων στα δημοτικά κτίρια και σχολεία και η τηλεθέρμανση του Αγίου Κηρύκου μέσω της εκμετάλλευση της γεωθερμίας. 

Στο τομέα της γεωργίας προτάθηκε η αντικατάσταση των λιπασμάτων, ο περιορισμός της κατανάλωσης του νερού στις καλλιέργειες και η προώθηση της τυποποίησης των τοπικών προϊόντων.

Στο τομέα της προστασίας τους δάσους προτάθηκε η τοποθέτηση συστήματος μηχανικής επιτήρησης πυρκαγιών στο δάσος του Ράντη, η δημιουργία σφαγείου, η δημιουργία τράπεζας σπόρων, η αναδάσωση των υπερβοσκημένων περιοχών και η δημιουργία εγκαταστάσεων για τον έλεγχο της αποίμενης κτηνοτροφίας.

Στο τομέα της προστασίας των ακτών προτάθηκε ο εργαστηριακός έλεγχος της ποιότητας του θαλασσινού νερού και η δημιουργία θαλάσσιου πάρκου.

Στο τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προτάθηκε η δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων πεδίου, καθώς και η ανταλλαγή επισκέψεων με άλλους οικολογικούς προορισμούς.

Όλες οι ανωτέρω είναι δράσεις που προτάθηκαν από τη πλευρά του Δήμου Ικαρίας και είναι αναμενόμενο ότι κάποιες μόνο από αυτές θα επιλεχθούν και θα στηριχθούν από την Επιτροπή. Για όσες δράσεις επιλεχθούν η χρηματοδότηση θα γίνει με τη μορφή της απευθείας δωρεάς μέσω κονδυλίων και πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς οικονομική συμμετοχή του Δήμου Ικαρίας. Το πρόγραμμα ξεκινά άμεσα με την επίσκεψη του νησιού σε σύντομο χρονικό διάστημα της συντονίστριας του προγράμματος Δρ. Rima Tarabay. Παράλληλα θα γίνουν στην αρχή κάποιες συμβολικές δράσεις, όπως η δωρεάν διανομή οργανικών σπόρων για βιολογικές καλλιέργειες και η αντικατάσταση των πλαστικών σακουλών με χάρτινες με σκοπό την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών διαχείρισης του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα είναι μακροπρόθεσμο και θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με ευθύνη του δήμου και σε τομείς, που θα θεωρήσουμε προτεραιότητα.

Περαιτέρω άμεσα θα καθιερωθεί η σήμανση της Ικαρίας με το λογότυπο της οικολογικής πόλης και θα προωθηθεί σε όλη την Μεσόγειο.

Για την εκτέλεση του προγράμματος και την μεγιστοποίηση του οφέλους για την Ικαρία είναι απαραίτητη η σύσταση μικρής ομάδας εργασίας, η οποία θα «τρέξει» το πρόγραμμα και θα συνεργαστεί με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους. 

Ικαρία, 16.4.2013

ikariastore banner