ΙΚΑΡΙΑ: Ιδρύθηκε η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Μπόλι»

Στις 31 Μαρτίου 2013 ολοκληρώθηκε η σύνταξη του καταστατικού (μετά και από τις απαραίτητες προσθήκες - διορθώσεις) και στις 2 Απριλίου κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4019/2011 περί «κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων» όπως ισχύει σήμερα. Ο συνεταιρισμός έχει έδρα τον δήμο Ικαρίας.

Μερικοί από τους σκοπούς του συνεταιρισμού έχουν να κάνουν με τις αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες (καλλιέργειες, μελισσοκομία, κτηνοτροφία) με μεταποίηση, τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων και δημιουργία πρατηρίου - χώρου εστίασης για την απευθείας διάθεση των προϊόντων στους χρήστες – καταναλωτές χωρίς μεσάζοντες, την δημιουργία φυτωρίου για τις ανάγκες του συνεταιρισμού και της τοπικής κοινωνίας και συνεργατικού δασικού κήπου για την αναβλάστηση του ορεινού όγκου του νησιού.

Μπράβο και καλή αρχή!

ikariamag.gr

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr