Ικαρία: Συμπεράσματα από το συνέδριο για το θερμαλισμό

Τα παρακάτω συμπεράσματα, που εν μικρή περίληψη παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ Αιγαίου θα είναι πολύ χρήσιμο να εξεταστούν από τους δήμους που ασχολούνται με το θέμα, (είτε έχουν στην περιουσία του δήμου, είτε διαχειρίζονται ιαματικές πηγές) αλλά και τους συναρμόδιους φορείς που χαράσσουν και υλοποιούν πολιτικές επιλογές τους, τόσο στον χώρο της υγείας όσο και στον κλάδο του τουρισμού. Αναφέρουμε ότι τις εισηγήσεις μπορείτε να τις βρείτε στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας, ενώ τις εργασίες του συνεδρίου μπορείτε να τις παρακολουθήσετε διαδικτυακά. Ο Δήμος Ικαρίας μέσα από αυτό το συνέδριο πέτυχε, σε μεγάλο βαθμό, τους στόχους που είχε θέσει, αρχής γενομένης από την τεκμηρίωση των φυσικών ιδιοτήτων των πηγών μέσω των εισηγήσεων έγκριτων επιστημόνων, την ανάδειξη των δυνατοτήτων των ιαματικών πηγών να συμβάλουν στην τοπική οικονομική δραστηριότητα, στην διαμόρφωση μιας πολιτικής πρότασης για τον χαρακτήρα που μπορεί να έχει ο θερμαλισμός ενταγμένος σε μια άλλη πρόταση διεξόδου για την οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας ξεκινώντας με τις αναγκαίες τροποποιήσεις του σημερινού θεσμικού πλαισίου.

Τέλος η πρόταση του Δήμου Ικαρίας όπως παρουσιάστηκε από την «Αρχιτεκτονική μελέτη νέου Υδροθεραπευτηρίου Απόλλων» ανοίγει τον φάκελο της διεκδίκησης των αναγκαίων πόρων ώστε να αποκτήσουν οι δημοτικές υποδομές την δυνατότητα παροχής σύγχρονων υπηρεσιών, μια πρόταση που για να γίνει έργο χρειάζεται την συνεργασία σε όλα τα επίπεδα τόσο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ο Δήμος Ικαρίας, ευχαριστεί όσους ανταποκρίθηκαν στην έκκληση για την διοργάνωση αυτού του συνεδρίου και ανακοίνωσε την συγκρότηση ομάδας εργασίας από τους εισηγητές του συνεδρίου που προσφέρθηκαν να υποστηρίξουν τον δήμο σε όποιο πρόβλημα αντιμετωπίσει, σχετικό με την προσπάθεια αξιοποίησης των ιαματικών πηγών, άλλα και στην λειτουργία ενός ετήσιου εργαστηριού θερμαλισμού.

Ακολουθεί το πλαίσιο διεκδικήσεων που έθεσε ο Δήμος Ικαρίας:
Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους  όπου υπάρχουν λουτροπηγές στην χώρα. Ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των λουτροπηγών όλο το χρόνο (να είναι ασφαλείς με τον απαραίτητο εξοπλισμό και στελέχωση).
Να γίνουν μόνιμες προσλήψεις επαρκούς αριθμού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για τη λειτουργία των ιαματικών λουτρών και τις ανάγκες των λουομένων.
Καμία παραχώρηση των ιαματικών πηγών στους περίφημους «Επενδυτές».
Άμεση τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου πιστοποίησης των ιαματικών πηγών της χώρας. Οι δαπάνες πιστοποίησης να καλυφθούν  από το κρατικό προϋπολογισμό  και όχι από την οικονομική δυνατότητα του κάθε δήμου.
Αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών τόσο για θεραπεία όσο και για πρόληψη (ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους).
Επαναφορά των επιδομάτων λουτροθεραπείας, τουλάχιστον στο επίπεδο του 2011. Να χορηγούνται όσες λούσεις απαιτούνται, με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια για τη βελτίωση της υγείας και την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Πλήρης  κάλυψη, του κόστους μεταφοράς, διαμονής και σίτισης.
Επανένταξη στο επίδομα λουτροθεραπείας όλων των ασθενειών που έχουν περικοπεί τα προηγούμενα χρόνια. 

Ρεπορτάζ: Γιώργος Βιτσαράς
ert..gr
 

ikariastore banner