Για το "Ψήφισμα" της Οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ Ευδήλου Ικαρίας για τη Συμφωνία

Το κείμενο (ψήφισμα) που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στης 21/7/15, ως ψήφισμα της οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ δεν αποτελεί συλλογική ενέργεια της οργάνωσης η οποία δεν συνεδρίασε και δεν ψήφισε για την έκδοσή του.

Μέλη της οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

ikariamag.gr: Για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, δε θα δημοσιεύσουμε ξανά σχετική ανακοίνωση εάν δεν συνοδεύεται με τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι προϊόν και απόφαση του κάθε φορά υπογράφοντος φορέα.

ikariastore banner